eBVD

For å kunne hjelpe profesjonelle designere, arkitekter og konsulentkonsulenter og andre, 24 timer i døgnet, har Heras byggevaredeklarert produktene sine digitalt.

Disse byggevaredeklarasjonene, i form av eBVD, oppdateres alltid på Byggebransjens database og i samsvar med byggebransjens avtale om hvordan miljø- og helseinformasjon skal dokumenteres og deles for byggevarer. Digital miljøinformasjon gjør det effektivt å gi ut og bruke miljøinformasjon for bygningsmaterialer.

Innholdet i eBVD1.0 er avtalt og forankret i hele byggebransjen: Materialprodusenter, entreprenører, eiendomsforvaltere og alle som trenger byggematerialefakta.

Koblingen nedenfor tar deg til databasen for eBVD, og ​​der kan du søke etter Heras produkter og laste ned våre digitale byggevaredeklarasjoner.