Bedriften

Heras er en ledende europeisk leverandør av helhetlige løsninger for permanent og mobil områdesikring. Vi opererer i over 24 land og har mer enn 1100 svært dyktige ansatte.

Eksperter innen permanent og midlertidig områdesikring

Vi designer, produserer, installerer og vedlikeholder midlertidige og permanente løsninger for områdesikring for kunder innenfor næringsliv, samfunn, industri og byggesektoren. Våre løsninger omfatter produkter og tjenester som avgrensning, midlertidig gjerding, adgangskontroll, deteksjonsprodukter og integrerte systemer, samt prosjektledelse, integrasjon, installasjon, idriftsettelse og vedlikeholdstjenester

Dokumentert historie

Etablert i 1952 har Heras møtt og overgått kundenes sikkerhetsbehov over hele Europa og verden med sine permanente gjerdeløsninger. I 1966 utvidet selskapet porteføljen med midlertidige gjerder. For å opprettholde den ledende posisjonen tilpasser våre permanente og midlertidige gjerdesystemer seg markedets krav. Det er denne dokumenterte historien, kombinert med den stadig utviklende kompetansen til vårt personale, som gjør at vi kan si at vi er ekspertene innen permanent og midlertidig områdesikring.

Heras i Norge blev etablert i 2007, som ett datterselskap av det børsnoterte internasjionale konsernet CRH plc. og inngikk i virksomhetsområdet for områdesbeskyttelse, ”Fencing & Security”. I dag er Heras eid av Equistone Partners Europé siden 24. juli 2019.

Kombinasjonen av den lille virksomheten, som på relativt få år har vokst til en større aktør innenfor områdesbeskyttelse og adgangskontroll, og et internasjonalt konsern med stor erfaring og økonomisk styrke, gjør at Heras fremover vil være i stand til å kunne betjene både nåværende og nye kunder med et bredere sortiment av produkter og systemer.