CE-merke

Sikkerhetsinstallasjoner, slik som slag- eller skyveporter, er store, tunge maskiner med automatisk bevegende deler. Daglig passerer mange kjøretøyer og mennesker disse maskinene. Derfor er det viktig at alle sikkerhetsinstallasjonene innfrir de europeiske sikkerhetskravene og er CE-merket.

Påviselig trygt produkt

CE betyr Conformité Européenne, som betyr ‘i henhold til europeiske retningslinjer’. CE-merking er lovpålagt for produkter slik som slag- og skyveporter som selges på det europeiske markedet. Med et CE-merke på et produkt kan du som fabrikant bevise at du innfrir alle essensielle europeiske sikkerhets-, helse- og miljøbeskyttelseskrav som kreves av produktet ditt. Når du som kunde skaffer deg et produkt med et CE-merke kan du derfor gå ut i fra at du kjøper et trygt produkt.

Bevislast ved erstatningskrav

Et CE-merke er en sikkerhetsforklaring. Det gjelder derfor også som bevislast ved erstatningskrav. Markeringen sier derimot ingenting om kvaliteten til installasjonen. For å bestemme kvaliteten finnes det andre retningslinjer for fabrikanter.