Mål, oppdrag og verdier

Vårt mål

Anerkjennelse som Europas premium varemerke innenfor områdesbeskyttelse. Bevist av vår pålitelighet, engasjement og kompetanse.

Vårt oppdrag

Å konstruere, produsere, installere og vedlikeholde løsninger for områdebeskyttelse innenfor særskilte forretnings-, samfunns- og industrisektorer.

Våre verdier

Våre verdier definerer hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi oppfører oss.

Pålitelighet
Vi er pålitelige når det gjelder spesifikasjon, kvalitet, tid og budsjett. Kundene våre vet at det å jobbe med Heras betyr å jobbe med et selskap som gjør det de sier og leverer det de lover.

Engasjerte
Vi verner om kundene våre, samfunnet, menneskene og miljøet. Vår bedrift er våre ansatte. Hos Heras kommer sikkerheten i første rekke. Alle våre virksomheter er bærekraftige. Vi investerer i programmer for energibesparelse og utslippskontroll for å kontrollere miljøpåvirkningen. I forretninger handler vi med integritet og oppriktighet. Tilliten til våre partnere vil aldri bli ofret i jakten på profitt.

Eksperter
Vi er eksperter på sikker og trygg områdesbeskyttelse. Vi lytter til våre kunder for å lære og forstå deres sikkerhets- og trygghetsutfordringer. De er eksperter på sine virksomheter og vi er eksperter på våre. Vi arbeider sammen for å verne det de verdsetter mest.