Miljø & Kvalitet

Miljø- og kvalitetsarbeid

Heras fikk i desember 2012 sertifikat som gjelder produksjon, installasjon og service på produkter for områdesbeskyttelse. Dette i henhold til standarden for ledelsessystemene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Nedenfor finner du respektive sertifikater for vår ISO-sertifisering, samt Heras miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøpolicy tilgjengelige for nedlasting.

ISO-certifiering

Last ned sertifikat ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 SV


 

Policydokument

Miljøpolicy
Kvalitetspolicy
Arbeidsmiljøpolicy