Arbeidsmiljøpolicy

Risiko for dårlig helse både fysisk og psykisk skal forebygges. t mål er at alle, uavhengig av arbeidsoppgaver, skal gis mulighet til både påvirkning og utvikling så vel som til samarbeid og sosiale kontakter..

Bedriften har det øverste ansvaret for arbeidsmiljøet i foretaket. Men den enkelte ansatte har også et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø og en bra bedriftskultur. I det daglige virket skal samtlige medarbeidere vise et personlig ansvar for helse og miljø. Det er opp til alle å følge instruksjoner og rutiner, samt være oppmerksom på og umiddelbart rapportere eventuelle farer for et godt arbeidsmiljø.

Arbetsmiljøoppgavene skal dels bedrives som en naturlig del i det daglige virket, dels som et systematisk arbeid der vi utfører regelmessige undersøkelser av arbeidsmiljøet samt gjennomfører og følger opp tiltak som er besluttet.

Det fysiske miljøet skal kontrolleres og utvikles løpende. Lokaler, miljø og utstyr som trengs for å utføre arbeidet skal være formålstjenlige og ved behov kontrolleres av behørig ekspertise. Arbeidsplassen må så langt som mulig være fri for skadelige stoffer og andre farer. Lover, avtaler og forskrifter som finnes på arbeidsmiljøområdet skal følges.

Henrik Otterstedt

Head of Nordic