Kvalitetspolicy

Heras er en av Sveriges største leverandører av områdesbeskyttelse og adgangskontroll med en egen produksjon og salg av stengsel og porter. Kvalitet er et hedersord for Heras der kundens forventninger i møte med oss, våre produkter, vår service og avtalte leveringstider er i fokus.

Dette oppnås ved at:

  • Vi skal ha en god kommunikasjon og positiv innstilling i kontakten med kundene våre, slik at bærekraftige forretningsrelasjoner skapes og forvaltes på en god måte.
  • Våre tjenester og produkter skal holde en slik kvalitet at de tilsvarer eller overgår kundens forventninger.
  • Eventuelle reklamasjoner fra kunder skal håndteres på en måte som forebygger fremtidige problemer og først og fremst anses som informasjon for å kunne forbedre servicen vår.
  • Vi skal videreutdanne og motivere våre medarbeidere som et ledd i å skape en forståelse for viktigheten av en god tjeneste- og produktkvalitet.
  • Vi skal løpende utvikle vårt ledelsessystem for å oppnå kontinuerlige forbedringer.
  • Vi skal identifisere og følge samtlige interne og eksterne krav og gjeldende lovverk.

Henrik Otterstedt

Head of Nordic