Miljøpolicy

Heras er en av Sveriges største leverandører av områdesbeskyttelse og adgangskontroll med egen produksjon og salg av stengsel og porter. I vårt engasjement for å beskytte miljøet streber vi etter å redusere miljøpåvirkningen, forhindre forurensning og arbeide med kontinuerlige forbedringer for å oppnå bedre miljøytelse.

Dette oppnås ved:

  • å redusere og forebygge miljøpåvirkningen fra energiforbruket vårt.
  • å ta hensyn til miljøet ved innkjøp av råvarer og produksjon av produkter.
  • å stille miljøkrav til egne og leverandørers kjøretøy samt å effektivt planlegge våre transporter for å redusere miljøpåvirkningen.
  • at miljølover, bindende krav og øvrige miljøkrav utgjør minimumskrav.
  • å øke motivasjon og bevissthet hos våre medarbeidere ved å få hver medarbeider til å ta sitt ansvar i forhold til miljøet samt medvirke til å forbedre arbeidsmåter og rutiner.

Henrik Otterstedt

Head of Nordic