De europeiske CE-standardene for automatiserte portinstallasjoner revideres og skjerpes: Hva innebærer dette ?

Sikkerhetskravene til CE-sertifisering forventes å bli skjerpet fra september 2021. Hovedmålet med disse skjerpede kravene er å øke sikkerhetsnivåene og å redusere antallet ulykker i fremtiden. Både automatiserte slag– og skyveporter må oppfylle disse nye sikkerhetskravene. 

Hva betyr så CE-merket? Hvilke endringer kommer? 

Automatiserte slag- eller skyveportinstallasjoner er vanligvis store tunge enheter med store automatiserte, bevegeloge delerSiden mange biler og mennesker bruker disse portene og barrierene hver dag, er det viktig at alle installasjoner oppfyller de oppdaterte europeiske sikkerhetskravene og har en gyldig CE-merking. 

Produkt testet og bevist sikkert 

CE står for Conformité Européenne, eller «i henhold til europeiske direktiv». CE-merking kreves i henhold til lover for produkter som slag- og skyveporter som selges på det europeiske markedet. CE-merket på produktet vårt innebærer at vi oppfyller alle de vesentlige europeiske kravene til sikkerhet, helse og miljø som stilles til vårt produkt. Når du som kunde kjøper et produkt med CE-merking kan du derfor være sikker på at du kjøper et trygt produkt. 

Bevisbyrden for erstatningskrav 

Et CE-merke er en sikkerhetsdeklarering. Det har derfor en viktig funksjon ved et eventuelt erstatningskrav.  

Skjerping av sikkerhetskravene for CE-merking 

Kravene til CE-merking for nye automatiserte grunninstallasjoner blir tøffere. Dette betyr imidlertid ikke at eksisterende porter med gjeldende CE-merking plutselig ikke er trygge. Men hva innebærer revideringen? De viktigste punktene som snart vil bli implementert angis nedenfor: 

1. Mennesker som ferdes/går på en elektrisk drevet skyveport 

Mennesker som går på en port i bevegelse er en fare og et problem som den skjerpede standarden er utformet for å stoppe. En port må kunne oppdage at det finnes en person på portens bevegelige del. I dette tilfellet må porten stoppe eller vende i tide for å verne mennesker mot å skade seg. Denne funksjonen er for oss implementert, men de oppdaterte reglene skjerpes ytterligere for dette. 

2. Ekstra fotocelle for en elektrisk drevet skyveport 

Porter har forskjellige systemer for detektering, for eksempel klemlister som er gummilister som når de trykkes sammen gir et signal og innstillinger kan gjøres for at porten skal stoppe og / eller gå tilbake. Utover dette har de fleste porter også fotoceller, en sensor som oppdager mennesker eller objekter. Den nye standarden krever ett par ekstra fotoceller (utover de det allerede er krav til) som gjør detekteringen av mennesker eller objekter enda mer nøyaktig. 

3. Tillatte krefter – foran og bak – på en eldrevet skyveport 

Den nåværende standarden spesifiserer allerede at porten ikke skal bruke for mye kraft når den lukkes. Dette gjelder den fremre kanten. For å øke sikkerheten ytterligere, må den samme funksjonen også brukes på bakenden av porten når den åpnes. Dette innebærer at den nye standarden krever at de tillatte kreftene bakkant også må være begrenset. 

4. Sikkerhetsavstand mellom gjerde og en elektrisk drevet skyveport 

Ettersom de fleste porter har et langsgående gjerde/stengsel på begge sider av åpningen, må rommet mellom porten og gjerdet også tas med i betraktningen. Dette er for å sørge for at det er en sikkerhetsavstand mellom disse og for å sikre at det ikke finnes noen mulighet for at en arm eller et bein kan komme i klem. 

5. Fallbelskyttelse for slagporter 

Siden slagporter vanligvis har en betydelig vekt, er det viktig at disse portene ikke kan falle over noen, da konsekvensene av dette kan være livstruende. Den nye standarden sier også at hvis et hengsel slår eller går i stykker, skal slagportbladet aldri velte. Det må derfor installeres en sikkerhetsfunksjon for å sikre at dette aldri skjer. 

6. Ekstra fotocelle for en eldrevet slagport 

I likhet med den automatiske skyveporten må en automatisert slagport også ha en fotocelle installert for å oppdage en person eller ett objekt når porten åpnes i tillegg til den fotocellen som oppdager en person eller ett objekt når porten lukkes. 

Hva må du som porteier gjøre nå? 

Disse ekstra sikkerhetskravene i den nye oppdaterte standarden gjelder for ny portinstallasjoner. 

Nedenfor ramser vi opp de viktigste punktene for deg som anleggsjef, operatør eller porteier: 

  • Dine eksisterende CE-merkede porter er fortsatt helt trygge hvis du vedlikeholder dem i henhold til protokollen.
  • Nye porter med relevant CE-merking, som kjøpes og installeres etter september 2021, er testet og oppfyller den nye oppdaterte standarden. 
  • Vi anbefaler at du oppdaterer og tilpasser dine nåværende CE-merkede porter til den nye standarden slik at portene dine oppfyller de nyeste sikkerhetskravene. Dette kommer til å innebære at fysiske justeringer må gjøres på portene dine, som for eksempel å installere ekstra fotoceller eller installere en fallbeskyttelsesanordning. Det er imidlertid ikke obligatorisk å justere på portene, men det er virkelig anbefalt. 

Informasjon og råd

Vi vil holde deg informert de neste månedene via vårt nyhetsbrev. Abonner på nyhetsbrevet nå.

Trenger du råd og støtte for områdebeskyttelsen din? Be om en kostnadsfri konsultasjon med en av våre eksperter.