Feil på porten? Med disse 5 tiltakene sikres virksomhetens kontinuitet

Å stenge ned virksomheten i en bedrift er ikke et alternativ. Det fører til tap av tid og høye kostnader. Men tenk om adgangsporten svikter eller er skadet? Hvis for eksempel transportører ikke kan komme inn på anlegget eller om uvedkommende kan komme seg inn på anlegget ditt, kan dette få store konsekvenser. Hvordan sørger man for at det ikke skjer i sin egen bedrift? I denne bloggen forklarer vi hvordan man kan beskytte virksomheten sin og sikre forretningsskontinuitet med fem tiltak.

Sikkerhetsinstallasjoner er ment for å beskytte lokaler og områder på en slik måte at den daglige virksomheten og driften kan fortsette som normalt. For eksempel at lastebiler enkelt kan komme inn og ut gjennom automatiske skyveporter. Eller det kan handle om å holde uønskede besøkende vekk fra for eksempel et høyrisikoområde med forskjellige sikkerhetsinstallasjoner.

Uansett hva sikkerheten hos deg innebærer – den skal gjøre jobben sin, slik at du i ro og mak hver dag kan komme i gang og jobbe. Det er selve poenget. En sikkerhetsinstallasjon kan plutselig fungere feil eller slutte å fungere på grunn av skade eller lynnedslag. Da stopper bedriftens virksomhet og man kommer verken ut eller inn. Hvordan forhindrer man dette?

Vil du ha mer informasjon om vedlikehold av porter? Les mer om våre serviceløsninger: Service og vedlikehold

Fem tiltak for å beskytte virksomhetens kontinuitet

Ved å ha tydelige serviceavtaler med leverandøren av porter og sikkerhetsinstallasjoner, f.eks. Heras, reduseres risikoen for at disse ødelegger virksomhetens kontinuitet. Følgende fem tiltak er viktige:

1. Forebyggende vedlikehold
Å vedlikeholde portene er det viktigste tiltaket for å verne om kontinuiteten deres. Hvis man ikke gjør det, er det en risiko for at deler på automatiske skyveporter slites ubemerket, og det kan i sin tur få konsekvenser. Forebyggende vedlikehold er en god løsning for å overvåke porter, spare unødvendige kostnader og med det opprettholde sikkerheten. Med forebyggende vedlikehold kan man kontrollere og regelmessig opprettholde sikkerheten på anlegget. Du kan inngå avtale for denne typen vedlikehold leverandøren din. Heras har for eksempel forskjellige servicepakker der forebyggende vedlikehold er inkludert.

2. Prediktivt vedlikehold
Prediktivt vedlikehold går et skritt lenger. Det handler om å forutse vedlikehold, slik at man kan forutse eventuelle feil. Hos Heras kaller vi dette – Heras Connect. Hvordan fungerer det? Sensorer i sikkerhetsinstallasjoner gir et kontinuerlig signal. Dette gjør det mulig å fjernovervåke tilstanden på portene. Når en feil inntreffer eller risikerer å inntreffe, får du – eller vi, det er også mulig – en melding. På denne måten oppdager vi risikoer for feil på et tidlig stadie og kan reagere raskere på faktiske feil. Prediktivt vedlikehold er den ultimate måten å sikre virksomheters kontinuitet på.

3. Raske svartider for hjelp og support av tekniker
Hvis noe går galt med portinstallasjonen til tross for vedlikehold, verken kan eller vil du vente for lenge på reparasjon. Jo lenger tid virksomheten blir stående eller forhindres, desto mer koster det. En god serviceavtale der svartidene for tekniker fremgår er et viktig skritt mot å sikre foretakets kontinuitet.

Førstegangs-fiks
En portinstallasjon som svikter må være i gang så raskt som mulig. Derfor er det viktig at en tekniker får i gang portinstallasjonen ved det første servicebesøket etter en feilmelding, den såkalte «førstegangs-fiksen». For eksempel har en Heras-tekniker et lager av de vanligste reservedelene i servicebilen sin. Dette øker sjansen for at teknikerne våre umiddelbart kan få en portinstallasjon til å fungere igjen, selv om den er midlertidig. Om nødvendig kan teknikeren komme tilbake for en fullstendig reparasjon med de riktige delene. Det viktige er at porten kan åpnes og lukkes slik at virksomheten kan fungere på anlegget. Sørg derfor for at det er mulig å inngå en avtale med leverandøren din om en «førstegangs-fiks».

5. Rådgiving og rapportering
I tillegg til vedlikehold, raske responstider og en førstegangs-fiks, er gode råd om vedlikehold fra en leverandør som Heras et kraftig tiltak for å sikre kontinuitet. Basert på resultater fra periodisk vedlikehold, gir vi råd om status for sikkerhetsinstallasjonene dine. Dette kan til og med være en del av en flerårig vedlikeholdsplan som spesifiserer nøyaktig hva du kan forvente når det gjelder vedlikehold og kostnader på kort, mellomlang og lang sikt. På denne måten trenger du aldri bli overrasket, og du reduserer risikoen for forstyrrelser i virksomheten betydelig.

God serviceavtale og regelmessig vedlikehold

Å forhindre feil eller usikre port- og sikkerhetsinstallasjoner som lammer bedrifter er ganske enkelt. Alt dreier seg om gode serviceavtaler og regelmessig vedlikehold. Takket være regelmessig vedlikehold – ved hjelp av smart teknikk – forlenges levetiden til portinstallasjoner, risikoen for feil reduseres og man sørger for at installasjonen forblir trygg. På denne måten kan kontinuiteten i driften sikres målrettet og effektivt.

Vil du vite mer om hva service kan bety for bedriftens kontinuitet?
Besøk heras.se/service