Forebygge driftsstopp, personskader eller materiell skade? Hva du kan gjøre selv:

Hvis du vil sikre at porten din fortsetter å fungere, og i god stand, må en ekspert utføre regelmessig vedlikehold. Men som eier kan du også bidra til å passe på skyveporten din. På denne måten kan du forlenge portens levetid og forhindre problemer. Våre eksperter gir noen tips.

Som eier av en motorisert port, vil du at den skal fortsette å fungere slik at mennesker og kjøretøy kan passere trygt gjennom den. En automatisk skyveport er en uavhengig fungerende maskin. Som eier av en slik maskin er du ansvarlig for sikker drift. Porten må alltid oppfylle alla regler og fungere på riktig måte. Du må også kunne bevise at porten er godt vedlikeholdt. Hvis du ikke kan det, risikerer du å bli holdt ansvarlig i tilfelle skade eller ulykke. Da kan det hende at forsikringsselskapet ikke erstatter noe som helst. Og som et resultat av dette risikerer virksomheten din å miste omdømme og forretningsforstyrrelser. I verste fall kan det til og med anses som et økonomisk lovbrudd.

Tre tips for å holde porten trygg

Det kan oppstå hendelser som du helst ikke vil tenke på. Med godt vedlikehold trenger du heller ikke gjøre det. Ved å få en ekspert til å sjekke porten din med jevne mellomrom, sørger du for at du oppfyller alle krav. Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke prøver å utføre vedlikehold på porten selv! Du kan sørge for at porten fortsetter å fungere ordentlig ved å følge. Tre tips:

1. Kontroller området rundt porten
Vær oppmerksom på om området og situasjonen rundt porten har endret seg. Under installasjonen tilpasser installatøren sikkerhetsutstyr på porten til eksisterende miljøfaktorer. Dette kan være vegetasjon, bygninger, gjerder og andre sikkerhetsaspekter. For eksempel når en gren fra et tre hindrer portens funksjon, kan installatøren beskjære den aktuelle grenen. Hvis situasjonen rundt porten endres seg, oppstår det en risiko for at den ikke lenger er sikker. For eksempel med økende vegetasjon som gjør at porten ikke lenger lukker seg ordentlig. Eller om du fjerner gjerder/stengsler som eksponerer utsatte deler av porten. Du må kanskje iverksette tiltak for å oppfylle sikkerhetskravene.

2. Test fotoceller og rengjør regelmessig
En fotocelle er en infrarød sensor som forhindrer at en automatisk port kommer i kontakt med en person eller et objekt. Når den infrarøde cellen oppdager bevegelse under lukkingen, sender sensoren et signal. Porten stanser umiddelbart ved aktivering av fotocellen. Bevegelsesretningen vender seg og porten åpnes igjen. Fotoceller befinner seg på portstolpene. Hvis det er for mye støv eller smuss på den, kan ikke sensoren oppdage bevegelse. Dette forebygger du ved å rengjøre fotocellene regelmessig med en tørr fille. Som en test kan du sjekke funksjonen ved å holde hånden på en fotocelle under lukking for å se om porten snur.

3. Hold skinnen og porten ren
En skinne? Javisst, en skyveport styres og beveger seg over en skinne. Denne skinnen tåler mye, men den kan bli skitten. Det er derfor lurt å regelmessig sjekke skinnen og fjerne steiner, kvister og annet rusk som har havnet der. Hvordan gjør man det på den beste måten? Les først bruksanvisningen for porten din. Her får du råd og tips om hvordan du rengjør skinnen ordentlig.
Gjør det også til en vane å vaske porten hvert år for smuss og alger som over tid kan forårsake skade. Ikke bruk høytrykksvasker, dette kan skade porten og motoren.

Ekstra tips! Ikke forsøk å utføre vedlikeholdet selv

Er du usikker på portens funksjon, eller på om det er noe galt med den? Ikke forsøk å reparere den selv. Porten er en elektrisk konstruksjon med mange mekaniske komponenter. Din installatør eller montør er opplært til å vedlikeholde porten på en trygg og ansvarlig måte. De tar hensyn til miljøfaktorer og har kvalifikasjonene som kreves for å utføre arbeid på porten. De sikrer at porten din alltid fungerer på en trygg måte.

Vil du vite om porten din oppfyller alle reglene? Be om en sikkerhetskontroll av en Heras-ekspert