Heras ønsker innføringen av reviderte standarder for automatiserte porter velkommen

Heras har ønsket velkommen innføringen av reviderte standarder for automatiserte porter som nylig trådte i kraft som en del av en bransjeomfattende innsats for å få innført strengere krav som øker sikkerhetsnivået.

Den reviderte CE-sertifiseringen vil gjelde for nye automatiserte folde-, sving- og skyveporter – som vanligvis er store, tunge enheter med store, automatiserte bevegelige elementer – som produseres fra nå av, for å oppfylle reviderte sikkerhetsstandarder.

Heras, som er Europas ledende ende-til-ende-leverandør av permanente og mobile løsninger for områdebeskyttelse, har bekreftet at alle produktene i selskapets portefølje for adgangskontroll nå oppfyller kravene i den reviderte standarden. Spesifikt gjelder dette for selskapets sving-, folde- og skyveporter.

Selv om den reviderte CE-standarden gjelder for nye produkter, påvirkes ikke eksisterende porter, og de forblir kompatible hvis du vedlikeholder dem i henhold til retningslinjene.

Heras’ chief marketing and technology officer, Ian Crosby, sa at selskapet ønsker den reviderte CE-sertifiseringen velkommen, og at selskapet har handlet raskt for å bekrefte at det overholder kravene for CE-merking. Det har jobbet for å forsikre seg om at kundene kan hvile i trygg forvissning om at produktene selskapet produserer og installerer, oppfyller alle forskrifter.

«Det å overholde bransjestandarder og regulatoriske bestemmelser er en integrert del av Heras, da sikkerheten alltid kommer først,» sa Mr Crosby. » Denne tilnærmingen gjør oss i stand til å gjøre det vi gjør best: produsere holdbare og pålitelige produkter av høy kvalitet som brukes på alt fra skoler og distribusjonssentre til anlegg av strategisk og nasjonal betydning.

“Ved disse lokalitetene stoler folk på at Heras holder områdene deres helt trygge og sikre, og her er adgangskontrollen sentral. Dette er grunnen til at vi har handlet raskt – for å sikre at nye produkter er i samsvar med reglene, i forkant av at den reviderte og strammere europeiske CE-standarden blir innført.”

Mr. Crosby la til: – Det er viktig å understreke at innføringen av den reviderte standarden ikke betyr at eksisterende porter med dagens CE-merking plutselig ikke er sikre lenger. Det handler om å markere et punkt, og fra nå av er det en strengere standard som gjelder fremover.

Heras bekreftet også at de, som medlem av Door & Hardware Federation (DHF), ønsket DHFs støtte og veiledning velkommen nå ved innføringen av den innkommende standarden og dens innsats for å øke bevisstheten om standarden og viktigheten av å overholde den. Heras har varslet kunder og alle som er ansvarlige for forvaltningen av lokaliteter om endringene – som kan oppsummeres i seks sentrale punkter.

Seks hovedpunkter om den reviderte standarden

  • Folk som “henger seg på” motoriserte skyveporter – dette er et problem som den strengere standarden er designet for å få slutt på. En port må kunne registrere at det befinner seg en person på den bevegelige delen av porten. I slike tilfeller må porten stoppe eller reversere i tide for å beskytte personen mot å skade seg selv.
  • Ekstra fotocelle for motorisert skyveport – portene inneholder mange deteksjonssystemer, inkludert sikkerhetskanter bestående av gummistriper, som – når de trykkes på – avgir et signal som får porten til å stoppe og/eller trekke seg tilbake. I tillegg har de fleste porter fotoceller, som er sensorer som oppdager mennesker eller gjenstander. Den reviderte standarden krever en ekstra fotocelle (i tillegg til den eksisterende fotocellen) som gjør deteksjonen av personer eller objekter enda mer presis.
  • Tillatte krefter i bakkant og forkant av en strømdrevet skyveport – den nåværende standarden fastslår allerede at porten ikke må yte for mye kraft når den lukkes. Dette gjelder for forkanten av porten i bevegelsesretningen. For å øke sikkerheten ytterligere må den samme funksjonen også brukes på den bakre enden av porten når denne åpner seg. Den reviderte standarden angir at den tillatte energien i bakkant også må begrenses.
  • Sikkerhetsavstand mellom gjerde og motorisert skyveport – da de fleste porter har et tilstøtende stykke gjerde på hver side av åpningen, må også åpningen mellom porten og gjerdet tas i betraktning. Dette skal sikre at det er trygg avstand mellom dem, og at det ikke er mulig å sette fast en arm eller et ben.
  • Veltebeskyttelse for svingporter og foldeporter – denne typen porter innehar vanligvis en betydelig vekt, så det er av største viktighet at disse portene ikke er i stand til å velte over på noen, da konsekvensene av dette kan være livstruende. Videre fastslår den reviderte standarden at hvis et hengsel svikter eller får brudd, må hengselbladet aldri falle ned – en sikkerhetsfunksjon må være installert for å sikre at dette aldri skjer.
  • Ekstra fotocelle for motorisert svingport – akkurat som for automatiske skyveporter, må automatisk svingporter også ha en sikkerhetsfotocelle installert for å oppdage personer eller gjenstander når porten åpnes. Dette kommer i tillegg til fotocellen som oppdager personer eller gjenstander når porten lukkes.

Mr. Crosby la til: «Hos Heras er vi stolte av å være i forkant på feltet løsninger for områdebeskyttelse, og det er viktig at vi alltid ligger ett skritt foran – og i dette tilfellet har vi handlet raskt for å sikre at våre automatiserte portprodukter blir testet med tanke på og er i samsvar med den reviderte standarden.»

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til CE-merke.