Hvordan sikre at sikkerhetsinstallasjoner er CE-merket riktig

Sikkerhetsinstallasjoner, slik som slag– og skyveporter, er store tunge maskiner med automatiske bevegelige elementer. Det passerer gjennom mange kjøretøy og mennesker hver dag og derfor er det viktig at alle disse sikkerhetsinstallasjonene oppfyller EUs sikkerhetskrav og har en CE-merking. 

Når en produsent produserer en ny sikkerhetsinstallasjon for det europeiske markedet, er selskapet juridisk forpliktet til å sikre at produktet overholder reglene for CE-merking. Men hvordan sørger produsenten for at produktet oppfyller alle kravene?  

Å oppnå en sertifisering for CE-merking er en omfattende prosess. Og slik skal det være når det handler om sikkerheten for deg selv, de ansatte og alle som interagerer og kommer inn på anlegget ditt. Kort sagt, prosessen går som følger: 

1. Risikoanalyse, vurdering og reduksjon 

Det første skrittet er å identifisere alle mulige farer og risikoer. Analysen bedømmes ved hjelp av en risikograf . Produsenten bestemmer deretter hvilke risikoer de må eliminere og hvilke risikoer de må akseptere som uungåelige.  

2. Sikkert portdesign 

En ny port må være sikker å bruke. Tenk på den faste avstanden til de bevegelige delene og unngå eventuelle skarpe deler. En produsent må også ta hensyn til problemer som vindbelastning og mekanisk stabilitet. Alle disse aspektene må tas med i betraktningen og spesifisertav produsenten i en portkonstruksjon. 

3. Testing 

På papiret kan utformingen av en ny port fungere bra, men naturligvis må dette også testes intensivt. Produsenten tester porten i henhold til CE-merkingens standard og de kravene som er stilt til produktet. Dette inkluderer holdbarhet, avsporing, kraftmåling og slitasje på komponenter. Enkelte tester  utføres av et uavhengig organ (registrert organ). Først når en uavhengig test er utført og produktet har oppfylt alle kriteriene, vil et sikkerhetssertifikat bli utstedt.  

4. Dokumentasjon 

En produsent må registrere alt rundt den nye porten i en teknisk konstruksjonsfil og oppbevare den i minst ti år, sliksom tegninger, beregninger, risikoanalyse, testresultat og deklarasjoner. Bedriften må også gi brukeren en brukerhåndbok for sikker bruk og en loggbok for vedlikeholdsarbeid.

5. Fabrikkproduksjonskontroll (FPC) 

Produsenten  garantere at hver port, som er produsert i henhold til den nye konstruksjonen, fungerer på den samme, sikre måten. I dette trinnet faststetter produsenten derfor tilnærmingsmetoden i organisasjonen i en FPC, en slags kvalitetshåndbok, som garanterar at hvert produkt har samme ytelsesnivå. 

6. CE-merking 

Den ettertraktede CE-merkingen deles først ut når produsenten følger alle direktiver og standarder, som nevnt ovenfor, og kan bevise dettePå denne måten forsikrer en produsent kundene om at en port følger de europeiske sikkerhetsdirektivene. 

Mer informasjon

Trenger du råd og support til områdebeskyttelsen din? Be om en kostnadsfri konsultasjon med en av våre eksperter.