Vedlikehold av områdebeskyttelsen din? Disse tre trinnene optimaliserer sikkerheten til anlegget ditt i mellomtiden.

Alle foretak vil ha en stabil og ubrutt sikkerhet på anleggene sine. Det er uunngåelig at man etter en viss periode må bytte ut, reparere eller vedlikeholde sikkerhetsløsninger. Hvordan kan man være sikker på en intakt sikkerhet på anlegget under disse aktivitetene? I denne bloggen tar vi deg gjennom tre avgjørende trinn.

Alle foretak vil ha en stabil og ubrutt sikkerhet på anleggene sine. Det er uunngåelig at man etter en viss periode må bytte ut, reparere eller vedlikeholde sikkerhetsløsninger. Hvordan kan man være sikker på en intakt sikkerhet på anlegget under disse aktivitetene? I denne bloggen tar vi deg gjennom tre avgjørende trinn.

Gjerder, porter og andre sikkerhetsløsninger er ment å vare og fungere i flere år. De tåler vind og vær, men vedlikehold, utskifting og reparasjoner er uunngåelig for å sikre best mulig sikkerhet for områdebeskyttelsen på anlegget ditt. Akkurat som med en bil. Den trenger også reparasjoner og årlig vedlikehold, slik at du kan bruke den hver dag uten bekymringer. Men man kan lett glemme en service eller litt vedlikehold av bilen. Det får kanskje ikke så store konsekvenser . Konsekvensene for en virksomhet kan imidlertid være betydelige hvis man hopper over vedlikehold av sikkerhetsinstallasjonene på et industrianlegg. Så spørsmålet er: Hvordan håndterer du vedlikeholdsarbeidet?

Ha kontroll på anleggets område

Før vi svarer på det spørsmålet, legger vi vekt på et viktig utgangspunkt. Uansett hva som skjer, vil du alltid ha kontroll over hvem som kommer inn i anlegget. Hvis reparasjoner er nødvendige på grunn av en feil, må en tekniker bruke en midlertidig løsning for å sikre at en sikkerhetsinstallasjon fortsetter å fungere optimalt for virksomheten. Midlertidige porter og gjerder er en løsning når du bytter ut eller vedlikeholder porter eller gjerder. Dette er sikkerhetsinstallasjoner som leveres ferdig montert. På denne måten kan industrianlegg alltid være trygge og risikoen for inntrengere som kommer inn i anlegget under arbeidet reduseres.

Tre viktige trinn

Med kunnskap om at man kan opprettholde kontrollen over det avgrensede området, begynner vi på en handlingsplan. Denne består av følgende tre trinn:

1. Situasjonen og risikoene kartlegges

Reparasjoner, utskiftning og vedlikehold påvirker helt klart sikkerheten til industrianlegg. Derfor påbegynnes aldri vedlikeholdsarbeidet uten å vite den nøyaktige påvirkningen av dette på sikkerheten. Vi begynner alltid med å kartlegge situasjonen. Hva må repareres, skiftes ut eller vedlikeholdes? Hva blir konsekvensene for sikkerheten på anleggsområdet ditt? Det siste spørsmålet handler ikke bare om sikkerhetsrisikoer. Tenk også på risikoene for de daglige logistikkprosessene. Er de normale mens arbeidet pågår, eller må vi finne andre løsninger sammen? Hva påvirker personalet ditt? Hvis for eksempel gjerder byttes ut i stor skala, blir kanskje enkelte deler av stedet ikke like lett tilgjengelig på en gang.

2. Fastsette tiltak

Når risikovurdering er gjort fastsetter vi sammen effektive tiltak for å begrense risikoene så mye som mulig. Trengs det andre løsninger for adkomst? Nå er det også på tide å avgjøre hvordan de skal se ut og fungere. Hvordan sørger du for at personalet og leverandørene dine påvirkes så lite som mulig av arbeidet? Kreves det ekstra sikkerhet mens arbeidet pågår, for eksempel i form av sikkerhetspersonell? Basert på alle de belyste spørsmål og på råd fra en Heras-ekspert bestemmer du til slutt hvilke risikoer du vil iverksette effektive tiltak mot. Deretter er det på tide å utføre arbeidet.

3. Juster den langsiktiga planen for vedlikehold

Når arbeidet er utført følger det siste trinnet. Nå er det fornuftig å oppdatere den langsiktige vedlikeholdsplanen basert på det utførte arbeidet. På denne måten vet du nøyaktig når sikkerhetsløsningene dine trenger service igjen. Dette forlenger ikke bare levetiden på sikkerhetsinstallasjonene dine, det forhindrer også feil og etterfølgende reparasjoner.

Alltid godt sikret mens arbeidet pågår

Reparasjon, utskiftning eller vedlikehold av sikkerhetsinstallasjonene dine kan enkelt gjennomføres uten å måtte gi avkall på sikkerhetsnivået i mellomtiden på anlegget ditt. Med midlertidige installasjoner sørger vi for at det avgrensede området forblir stengt og adkomst kan skje på en kontrollert måte. Ved å deretter kartlegge situasjonen og risikoene sammen vet du nøyaktig hvilke tiltak som kreves. Etter at det er gjort, ikke glem å oppdatere den flerårige vedlikeholdsplanen. Hvis du følger disse trinnene sammen med sikkerhetseksperten din, holder du anlegget ditt sikkert mens arbeidet med installasjonene dine pågår. Mer informasjon? Se service og vedlikehold.