Vedlikehold i garantiperioden? 3 grunner til at det er fornuftig

Vedlikehold skyveporten din mens du har 24 måneders garanti. Er det virkelig nødvendig?
Det finnes faktisk avgjørende grunner til hvorfor man må vedlikeholde sikkerhetsløsningen sin i garantiperioden. I denne bloggen forteller Renate Kerssens, serviceekspert hos Heras, om de tre viktigste grunnene.

1. Fortsett å følge lovgivningen

En port åpnes og lukkes mye oftere per dag enn man kanskje innser. Ved alle disse åpningene og lukkingene slites deler som gir og bunnbjelker. Hvis man ikke utfører vedlikehold på et år, har man ikke noe innblikk i påvirkningen og hvor alvorlig denne slitasjen er. Mangel på vedlikehold kan til og med få konsekvenser for i hvilken grad du overholder lovbestemmelsene for skyveporter. Alle automatiske skyveporter må være i samsvar med CE-sertifiseringen, retningslinjer som sikrer at porten er trygg. Hvis porten din ikke blir sjekket og får regelmessig service, er det en sjanse for at porten din blir mindre sikker. Uten at du vet om det.

2. Begrensning av ansvar

En gjennomsnittlig automatisk skyveport er en maskin som lett veier cirka 700 kilo. Anta at noe skjer med porten din som fører til skader på biler, eller enda verre – skader på mennesker. Uten utført service er det eier av foretaket eller anlegget som er ansvarlig. Du er også ansvarlig som eier i henhold til de ovennevnte CE-retningslinjene for å dokumentere portens vedlikeholdshistorikk. Hvis du har en serviceavtale, ligger ansvaret delvis hos portleverandøren, og du har en ryddig og korrekt vedlikeholdslogg.

3. Rask løsning på eventuelle problemer

Er det feil på porten din? Da kan dette få store konsekvenser for den daglige driften. For eksempel fordi ansatte eller leverandører ikke kan komme inn på anlegget ditt. I tillegg er anlegget ditt ikke lenger optimalt beskyttet mot uønskede besøkende, så det er større risiko for innbrudd og tyveri. I en serviceavtale defineres det en maksimal responstid for portleverandøren. På denne måten kan du være sikker på at anlegget ditt raskt sikres igjen og at du hurtig kan gjenoppta den daglige driften.

Langsiktige fordeler med tidlig vedlikehold

En skyveport er ofte installert på eiendommen din i flere tiår. Jo tidligere du begynner å vedlikeholde porten din, desto mer forlenger du portens levetid. Når en tekniker regelmessig kontrollerer porten din, reduserer du også risikoen for feil og usikre situasjoner.

Ingen bekymringer om din eller andres sikkerhet

Å la porten bli vedlikeholdt i garantiperioden sikrer at du overholder lovverket. I tillegg begrenser du ansvaret ditt ved ulykker og kan være sikker på at du raskt kan gjenoppta arbeidet og driften i tilfelle problemer. Kort sagt, ved å vedlikeholde porten din investerer du i sinnero. På denne måten kan du helt og holdent konsentrere deg om det du skal gjøre.
Vil du ha utført service på porten din? For mer informasjon, besøk Se service og vedlikehold.

Klicka här för att ladda ner PDF