Vedlikehold av gjerder og manuelt betjente porter? 6 grunner til å ta det alvorlig

Kontinuerlig optimal sikkerhet på lokalitetene begynner med periodisk vedlikehold. Mange selskaper og organisasjoner tenker kun på de elektriske adgangspunktene, fordi der kan det skje mer feil. Men det er en misforståelse. I denne bloggen forklarer vi hvorfor det er en god ide å også være oppmerksom på manuelt betjente adgangspunkter og gjerder.

Sikkerheten skal alltid utføre den funksjonene den er beregnet til. Er det en funksjonsfeil på porten? Da er kontinuiteten i bedriften i fare. Og det koster mye tid og penger. Regelmessig vedlikehold av adgangspunktene kan forhindre dette. Dette reduserer sjansen for funksjonsfeil og forlenger levetiden for dine sikkerhetsinstallasjoner. Dette er logisk så langt, ikke sant? Men service og vedlikehold av elektriske adgangspunkter er vanlig, mens vedlikehold av manuelt betjente porter og gjerder er ikke det. Allikevel er såkalt mekanisk vedlikehold like viktig.

Hvorfor mekanisk vedlikehold er viktig

Ikke-elektriske porter, svingporter og gjerder er del av et integrert sikkerhetssystem. Alle sikkerhetsinstallasjoner til sammen sikrer at du kan utføre jobben uten å bli forstyrret av uønskede personer og kjøretøy på dine fasiliteter. Det er noen konkrete grunner til at mekanisk vedlikehold er like viktig som vedlikehold av elektriske porter:

1. Hold bevegelige deler fleksible

På samme måte som elektriske porter, har en manuelt betjent port mange bevegelige deler. Alle disse delene er i bevegelse mange ganger i løpet av dagen, hele året. Derfor er det viktig å sjekke disse delene regelmessig. Det er for eksempel ikke et godt tegn hvis dine medarbeidere må bruke kraft og dra i en skyveport. Porten skal være enkel å åpne og lukke, slik at fasilitetene kan sikres raskt og enkelt. Selv om en port ikke åpnes og lukkes regelmessig, er det viktig med vedlikehold. Du vil for eksempel unngå at en port sitter fast og ikke kan åpnes i tilfelle en nødsituasjon.

2. Unngå svake ledd

Sikkerheten ved lokalitetene dine er kun så god som ditt svakeste ledd. Hvis det er en løs komponent et sted, eller et hull i gjerdet, økes risikoen for uautorisert adgang og til og med innbrudd drastisk. Sørg for at alle porter og gjerder på lokalitetene ikke undergraver sikkerhetsnivået på grunn av manglende vedlikehold.

3. Bevar sikkerheten for dem som er til stede

Uten periodisk kontroll av manuelt betjente porter og gjerder har du ingen ide om hvordan tilstanden til disse sikkerhetsinstallasjonene er. Og det skaper en alvorlig sikkerhetsrisiko for dem som er til stede. En løs svingport kan for eksempel velte og risikere å treffe noen. Og det vil du selvfølgelig unngå for enhver pris. Regelmessig vedlikehold garanterer for medarbeidernes og de besøkendes sikkerhet.

4. Unngå falske alarmer

Har området et gjerde i kombinasjon med et detekteringssystem? I så fall er det uansett en god ide å vedlikeholde gjerdet. En løs del av gjerdet, eller en del som ikke strammet godt nok, kan komme i kontakt med detekteringsledningene. Dette resulterer i falske og derfor uønskede alarmer.

5. Fortsettelse av CE-merking

Alle sikkerhetsinstallasjoner skal overholde alle former for europeiske lover og regler når det gjelder blant annet funksjonalitet og sikkerhet. I så fall får installasjonen en såkalt CE-merking. Dette gjelder også for ikke-elektrisk drevne installasjoner. En CE-merking må holdes oppdatert. Dette oppnås kun med regelmessig vedlikehold.

6. Fremstå profesjonelt

Alle kan se gjerdene og portene dine. Det er ofte det første en besøkende til virksomheten din ser. Et godt vedlikeholdt gjerde og velfungerende porter signaliserer profesjonalitet og sikkerhet.

Periodisk mekanisk vedlikehold er uunværlig

For å holde fasilitetene dine sikre for medarbeidere og besøkende må det utføres inspeksjon og vedlikehold av alle sikkerhetsinstallasjoner. Periodisk vedlikehold av ikke-elektriske porter, bommer og gjerder bør derfor være like selvfølgelig som vedlikehold av elektriske porter. Kun på denne måten kan du redusere risikoen for sikkerhetssvikt og innbrudd og sikre at arbeidet kan fortsette til enhver tid.

Våre service- og vedlikeholdsløsninger omfatter mekanisk vedlikehold. Vil du vite mer om mekanisk vedlikehold? Ta kontakt med din kontaktperson hos Heras for å diskutere mulighetene.