Den største pakkesorteringssentralen i Benelux er områdebeskyttet og vedlikeholdt av Heras

I slutten av 2019 åpnet DHL Parcel den største og mest bærekraftige pakkesorteringssentralen i Benelux. Sorteringssentralen håndterer opptil en halv million pakker om dagen. Heras bistod byggefirmaet Hercuton med å sikre mer enn 2 kilometer områdebeskyttelse og å håndtere trafikkflyten.

Utfordringen

DHL Parcel åpnet den største og grønneste pakkesorteringssentralen i Benelux i oktober 2019 i Zaltbommel. Sorteringssentralen håndterer mer enn en halv million pakker om dagen til 140 depoter og 21 DHL-sorteringssentraler i Benelux og andre destinasjoner i Europa. Byggefirmaet Hercuton oppførte
bygget i henhold til BREEAM, utmerkede kriterier for bærekraftige bygninger. Bygningen dekker totalt 30 000 kvadratmeter og dekker et areal som er like stort som femten fotballbaner. Hercuton utpekte Heras til å beskytte
området til denne imponerende bygningen og å separere gods- og persontrafikk.

Fremgangsmåte

DHL Parcel Hub Zaltbommel er utstyrt for å sortere 500 000 pakker om dagen. Hastighet og effektivitet er derfor av stor betydning. Sorteringssentralen og omgivelsene er optimalt utformet for rask flyt av godstrafikk. Hver dag kjører hundrevis av lastebiler og skapbiler til stedet og leverer eller henter pakker på en av mer enn 172 lasteterminaler. Dessuten må adkomst for personale og besøkende være trygt atskilt fra godstrafikk. I tillegg til dette må hele området sikres
med mer enn 2 kilometer med gjerde. Det var derfor Hercuton og DHL Parcel lette etter en ekspert, en pålitelig og engasjert partner for å virkeliggjøre dette utfordrende prosjektet. Heras ble valgt som den mest egnede partneren.

Resultatet

Med Heras sine produkter og tjenester separeres inn- og utgående trafikk for personale, besøkende og gods på en sikker, rask og effektiv måte. Delvis på grunn av dette kan DHL Parcel behandle mer enn en halv million pakker om dagen.

Løsningen

Sammen med Hercuton og DHL utarbeidet Heras en handlingsplan. Ferdi van der Linden, salgsrådgiver hos Heras: ”For sikkerheten til hele området valgte vi vår sveisede stålstålnett-produkt, Pallas Security. Med over to kilometer med gjerder har vi separert innkommende og utgående godstrafikk ved relevante adgangspunkter for besøkende og personale. Heras installerte også flere adgangspunkter på området. Adgang for trafikk inn til anlegget skjer for det første via en skyveport, deretter må man passere
gjennom en av de seks hurtiggående foldeportene ved hjelp av en luftsluseteknikk. For det andre, ved inngangen finnes det et portvaktrom der sikkerhetspersonalet kan nås via to porter. Til slutt forlater den utgående godstrafikken anlegget via to andre hurtiggående foldeporter ”.

”Personell og besøkende går inn på anlegget gjennom en lukket parkeringsplass, som er stengt med en skyveport og en vei for syklister. De kommer deretter inn på området til fots via
en dobbel rotasjonsport. Heras installerte også en skyveport for å separere passasjertrafikk og godstrafikk. Til slutt ble det installert to doble slagporter og en skyveport for nødsituasjoner. Vi sluttførte hele prosjektet på mindre enn et år. Hercuton og DHL Parcel ble kontinuerlig oppdatert om fremdriften i prosjektet og vi har arbeidet nært med andre leverandører på stedet ”. DHL Parcels sorteringssentral er nå i drift. For å sikre kontinuitet fortsetter Heras å være nært involvert i vedlikeholdet av alle portene på
anlegget. Heras har også levert service- og vedlikeholdspakke for å sikre tilgjengelighet 24/7, for å løse eventuelle problemer innen fire timer. Dessuten vedlikeholder de alle mekaniske og elektriske komponenter i portene minst to ganger i året. På denne måten hjelper de til med at sorteringssenteret fortsetter å fungere raskt og effektivt. Dette gjør det mulig for DHL å levere millioner av pakker i tide.