Tjenester
Menu
Avslutt

Den europeiske CE-merkingen for sikkerhetsinstallasjoner har blitt skjerpet: hvilke følger har det egentlig?

Det er forventet at sikkerhetskravene for CE-merking skjerpes fra slutten av 2021. For å enda bedre kunne forhindre fremtidige ulykker, må slag- og skyveporter innfri enda strengere sikkerhetskrav. Hva er egentlig CE-merking? Og hva innebærer innskjerpingene? Det forklarer vi i denne bloggen.

Sikkerhetsinstallasjoner, slik som slag- eller skyveporter, er store, tunge maskiner med automatisk bevegende deler. Daglig passerer mange kjøretøyer og mennesker disse maskinene. Derfor er det viktig at alle sikkerhetsinstallasjonene innfrir de europeiske sikkerhetskravene og er CE-merket.

Påviselig trygt produkt

CE betyr Conformité Européenne, som betyr ‘i henhold til europeiske retningslinjer’. CE-merking er lovpålagt for produkter slik som slag- og skyveporter som selges på det europeiske markedet. Med et CE-merke på et produkt kan du som fabrikant bevise at du innfrir alle essensielle europeiske sikkerhets-, helse- og miljøbeskyttelseskrav som kreves av produktet ditt. Når du som kunde skaffer deg et produkt med et CE-merke kan du derfor gå ut i fra at du kjøper et trygt produkt.

Bevislast ved erstatningskrav

Et CE-merke er en sikkerhetsforklaring. Det gjelder derfor også som bevislast ved erstatningskrav. Markeringen sier derimot ingenting om kvaliteten til installasjonen. For å bestemme kvaliteten finnes det andre retningslinjer for fabrikanter.

Innskjerpinger av sikkerhetskrav for CE-merking

Kravene for CE-merking for nye sikkerhetsinstallasjoner blir strengere. Det betyr for øvrig ikke at nåværende porter med CE-merking dermed plutselig er utrygge. Men hva inneholder egentlig disse endringene? Dette er de viktigste innskjerpingene som snart er gjeldende:

  1. Flytting av personer ved en motorisert skyveport

Flytting av personer på en port er en ny fare som blir nevnt i de strengere retningslinjene. En port må kunne detektere at det befinner seg en person på den bevegende delen. Porten må i da stoppe i tide eller snu for å beskytte personen. Dette skjer allerede, men reglene for dette blir enda strengere.

  1. Ekstra fotocelle for en motorisert skyveport

Porter har mange deteksjonssystemer, slik som sikkerhetslister. Det er gummistrips som avgir et signal når de trykkes inn, hvoretter porten stopper og snur. I tillegg har en port en fotocelle, en sensor som detekterer personer eller objekter. En ekstra fotocelle – i tillegg til den nåværende fotocellen – skal gjøre deteksjonen av personer eller objekter enda mer nøyaktig.

  1. Tillatte krefter på bak- og forsiden til en motorisert skyveport

De nåværende retningslinjene tilsier allerede at porten ikke skal utøve for mye trykk når den lukkes. Det gjelder for den såkalte forsiden. Når en port åpnes, skyver den bevegende delen til porten bakover. De nye retningslinjene tilsier at de tillatte kreftene på baksiden også skal begrenses.

  1. Sikkerhetsavstand mellom gjerdet og den motoriserte skyveporten

Er det et nærliggende gjerde i nærheten av den bevegende delen til porten? Da skal mellomrommet mellom dem være trygg, slik at ingen kan komme i klemme med et ben eller en arm. De nøyaktige avstandene er avhengige av nettingstørrelsen på det nærliggende gjerdet. Desto større åpninger i nettet, desto større avstanden må være mellom porten og gjerdet.

  1. Fallsikring for slagporter

Slagporter er ofte kolossale. Dersom en tung slagport faller, kan følgene være store. Derfor står det i de nye retningslinjene at porten aldri skal kunne falle dersom hengselet til en slik port går i stykker eller knekker. En fabrikant må derfor tilføye et ekstra sikkerhetstiltak til en slagport.

  1. Ekstra fotocelle for en motorisert slagport

De gjeldende retningslinjene tilsier at en motorisert slagport skal ha en fotocelle som detekterer mennesker eller objekter når porten lukkes. I de nye retningslinjene står det at slagporter også skal ha en fotocelle som gjør jobben sin når porten åpnes.

Hva må du gjøre nå?

Innskjerpingene av sikkerhetskravene gjelder sikkerhetskravene til nye sikkerhetsinstallasjoner. For deg som anleggssjef, driftssjef eller eier av porter er dette de viktigste punktene som du må vite om:

  • Dine nåværende CE-merkede porter er fremdeles helt trygge, så fremt disse blir vedlikeholdt i henhold til protokollen.
  • Nye porter skal etter forventning få den nye CE-merkingen fra slutten av 2021. Du trenger ikke å gjøre noe selv når du skaffer deg nye porter. Innen den tid får en port nemlig kun et CE-merke dersom den innfrir de nye retningslinjene.
  • Du kan velge å tilpasse de nåværende portene dine til den nye CE-merkingen i henhold til de nye retningslinjene, slik at portene dine imøtekommer de nyeste sikkerhetskravene. Det betyr at det må gjøres fysiske endringer på portene dine, slik som installasjon av ekstra fotoceller eller plassering av en fallsikring. Disse endringene av portene dine er derimot ikke forpliktet.

Mer informasjon

Råd og støtte for din perimeterbeskyttelsesløsning? Be om en konsultasjon med en av våre eksperter.

Gratis konsultasjon