Våre bransjeløsninger

Transport & Logistikk

Den største utfordringen? Å optimalt beskytte last og lagring av varer og fortsatt arbeide effektivt for å spare tid.

Les videre

Produksjon & Industri

Den største utfordringen for produksjonsanlegg og industrier? Å beskytte prosesser helt og fullt, slik at eksterne faktorer aldri kan påvirke[...]

Les videre

Kritisk infrastruktur & Forsyning

Sikkerheten for viktig infrastruktur og funksjonen til disse har bare et mål: Å holde uvedkommende ute og sørge for at de ikke kan gjøre noen skade.

Les videre

Offentlig forvaltning

Den største utfordringen? Sørge for at sikkerheten matcher myndighetens vilkår optimalt slik at den daglige statlige eller offentlige virksomheten ikke hindres. [...]

Les videre

Offentlige steder & Rekreasjon

Utfordringen er å skape en følelse av sikkerhet og trygghet uten å skape bekymring. Den offentlige funksjonen, tilgjengeligheten, for et offentlig sted eller[...]

Les videre

Handel & Distribusjon

Kundene er avgjørende for bedriften din. Uten kunder - ikke noe salg. En konstant strøm av mennesker som kommer og går krever at man vet hva som skjer på området [...]

Les videre

Experts in perimeter protection

Fysisk områdebeskyttelse defineres som system og teknikk utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område ved å forhindre at uvedkommende får fysisk tilgang.

Det primære forsvaret er den perifere grensen som vi designet Heras Security Model for. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med våre ansattes stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er experts in perimeter protection.

Trenger du hjelp med å bygge din egen områdesbeskyttelse?
Be om en kostnadsfri konsultasjon med en av våre eksperter.