Transport & Logistikk

Transport av varer fra ett sted til et annet skal alltid utføres så effektivt som mulig, uavhengig av transportmåte. Lagring og sikring av forretnings- og kundeaktiva bør også utføres så kostnadseffektivt som mulig. Den største utfordringen? For å optimalt beskytte last og lagring av varer og fortsatt jobbe effektivt for å spare tid.

Produksjon & industri

Den største utfordringen for produksjonsanlegg og industrier er å fullstendig beskytte prosesser slik at eksterne faktorer aldri kan påvirke produksjonsoperasjonene.

Kritisk infrastruktur & forsyning

Sikkerheten for viktig infrastruktur og funksjonen til disse har bare et mål: Å holde uvedkommende ute og sørge for at de ikke kan gjøre noen skade.

Sikkerheten for kritisk infrastruktur og deres funksjon har kun et mål: Å holde uvedkommende ute og redusere risiko for skade og driftsavbrudd. I prosessen med å vurdere eksisterende sikkerhet tilbyr Heras kompetente medarbeidere med lang erfaring.

Offentlig forvaltning

Det er viktig at sikkerheten samsvarer best med myndighetenes forutsetninger, slik at statlig eller offentlig virksomhet ikke hindres.

I prosessen med å vurdere dine behov tilbyr vi kompetent rådgivning fra våre ansatte med lang erfaring i bransjen. Uavhengig av byråets sikkerhetskrav, vil våre bransjeledende løsninger sørge for sikkerhet.

Offentlige steder

Den generelle funksjonen, tilgjengeligheten, sikkerheten til et offentlig sted eller rekreasjonsområde må opprettholdes. Utfordringen er å skape trygghet uten å skape bekymring.

Handel & Distribusjon

Sikkerhet for handel og distribusjon er viktig for å kontrollere kundeflyten samtidig som du beskytter eiendom og varer på den beste måten uten å miste en innbydende kundeservice.

 

Experts in perimeter protection

Fysisk områdebeskyttelse defineres som system og teknikk utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område ved å forhindre at uvedkommende får fysisk tilgang.

Det primære forsvaret er den perifere grensen som vi designet Heras Security Model for. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med våre ansattes stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er experts in perimeter protection.

Trenger du hjelp med å bygge din egen områdesbeskyttelse?
Be om en kostnadsfri konsultasjon med en av våre eksperter.