Heras ble startet i 1952 som et lite familieeid gjerde- og portselskap, og har siden vokst til å bli en ledende europeisk ende-til-ende-leverandør av områdesikringsløsninger. Vi har forretningsvirksomhet i 6 land og sysselsetter mer enn 1200 høyt kvalifiserte eksperter.

Vi designer, produserer, installerer og vedlikeholder områdesikringsløsninger for kunder på tvers av bransje-, samfunns og industrisektorer.

Våre områdesikringsløsninger består av produkter og tjenester, inkludert avgrensnings-, inngangskontroll- og bevegelsesregistreringsprodukter i tillegg til prosjektledelse-, systemintegrasjons-, installasjons-, igangsettingsservice- og vedlikeholdstjenester.

Målet vårt er å bli anerkjent som Europas ledende merkevare for områdebeskyttelse. Dette er bevist gjennom vår pålitelighet, engasjement og vår ekspertise.

Experts in perimeter protection
Fysisk områdesikring kan best forklares som systemer og teknologier som er designet for å beskytte mennesker og eiendeler som befinner seg innfor et definert område ved å forhindre uautorisert fysisk inntrengning. Hovedforsvaret er områdets avgrensning, som har fem mål: å avgrense området, å avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forby tilgang for uautoriserte parter.

Integrerte områdesikringsløsninger som tidligere kun ble benyttet ved militære anlegg, kritisk infrastruktur og andre høyrisikoområder er nå vanlige både ved kommersielle områder og boligområder, transportdepoter og mange andre urbane og fjerntliggende områder.

Beviste resultater
Heras har med suksess oppfylt og overgått kunders behov for sikkerhet og trygghet over hele Europa i mer enn 65 år. Det er disse resultatene, i kombinasjon med ansatte som stadig øker sin kompetanse, som gjør at vi kan kalle oss «Experts in perimeter protection».