Siste oppdatering: 17. desember 2019

Disse personvernvilkårene gjelder personopplysningene som Heras. (heretter: Heras eller vi) som behandlingsansvarlig samler inn og behandler når du har kontakt med Heras. For eksempel når du besøker nettsidene våre, bruker produkter eller tjenester som blir tilbudt av Heras, når du kjøper Heras sine produkter og tjenester, dersom du abonnerer på nyhetsbrev, tar kontakt med kundeservice, osv.

Disse personvernvilkårene kan endres. Kontroller derfor regelmessig om det har blitt gjort endringer. Ved å gi oss personopplysningene dine og ved å bruke nettsiden vår, aksepterer du personvernvilkårene våre og bruken av informasjonskapsler, som du kan lese i våre vilkår for informasjonskapsler.

Kontakt

For spørsmål om disse personvernvilkårene og behandlingen av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med:

Heras
Organisasjonsnummer 990858438
Jernkroken 18, 0976 Oslo, Norge

Per brev til Brand & Communications, Postbus 30, 5688 ZG Oirschot, Nederland
Per e-post: dataprivacy@heras.com

Personopplysninger

Nedenfor finner du en oversikt over personopplysningene som vi kan behandle:

 • Ditt navn.
 • Din e-postadresse.
 • Din adresse.
 • Ditt telefonnummer.
 • Ditt kjønn.
 • Din fødselsdato.
 • Øvrige personopplysninger som du aktivt gir for eksempel ved å opprette en konto på nettsiden vår, søke på en stilling eller som du gir i korrespondanse eller per telefon.
 • Navnet og adressen til firmaet som du jobber for.
 • Informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt.
 • Informasjon fra kundeundersøkelser;
 • Bruken og aktivitetene dine på Heras sine nettsider og sosiale media kanaler.
 • IP-adresse.
 • Nettleserinformasjon slik som sted, nettlesertype, operativsystem og besøkte sider.
 • Unique Device Identifier.

Mål

Vi ber deg om å dele personopplysningene dine med oss til de følgende formålene, men ikke begrenset til:

 • Informere deg om Heras produkter og tjenester.
 • Sende deg nyhetsbrev.
 • Svare på spørsmål eller behandle klager om produkter eller tjenester, og informere deg om statusen til disse.
 • Opprettholde kunde- og leverandørforhold.
 • Tilrettelegge tilgang til informasjon.
 • Evaluere tjenestene våre ved hjelp av kundeundersøkelser.
 • Forbedre informasjon og kommunikasjon.
 • Forbedre nettsidene våre.
 • Lage personlige meldinger og motta spesielle tilbud og reklamer som passer til dine personlige interesser, på grunnlag av informasjon som du har delt med oss og informasjonen som vi har samlet ved hjelp av informasjonskapsler eller liknende teknikker om din bruk av Heras sine nettsider / sosiale media.
 • For å innfri regelverk og lovgivning som er gjeldende for Heras.

Våre nettsider og nettsidene til tredjeparter

Nettsidene våre bruker informasjonskapsler. Klikk her for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Disse personvernvilkårene gjelder ikke for nettsider til tredjeparter som er forbundet med nettsidene våre ved hjelp av linker. Les personvernvilkårene til de gjeldende nettsidene for mer informasjon om hvordan de håndterer opplysningene dine.

Dele personopplysninger

Heras er en del av PERIMETER PROTECTION GROUP. Vi kan dele opplysningene dine med andre firmaer innen PERIMETER PROTECTION GROUP for å gi deg informasjon og tjenester som du har rekvirert fra oss, og for å forbedre servicen vår.

I tillegg deler vi opplysningene dine med tredjepersoner dersom det er nødvendig for å etterkomme en avtale, slik som leveringen av produktene og/eller tjenestene som du har bestilt. Dette er blant annet, men ikke utelukkende, serviceytere, leverandører og transportører.

Dersom tredjepersoner behandler opplysningene dine på vegne av Heras, oppretter vi en behandlingsavtale med dem for å sikre et lignende sikkerhetsnivå og fortrolig behandling av opplysningene dine.

Vi vil ikke gi opplysningene dine til andre parter, med mindre dette er tillatt eller er en følge av en lovbestemt forpliktelse.

Sikkerhet

Vi strever etter å oppbevare opplysningene dine trygt. Til dette har vi implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre misbruk og tap av dine opplysninger og uautorisert tilgang til opplysningene dine.

Lagringstid

Vi lagrer opplysningene dine så lenge dette er nødvendig for målene slik som beskrevet ovenfor, med mindre en lengre lagringstid er lovbestemt eller tillatt.

Innsyn i opplysningene dine

Du kan alltid ta kontakt med oss på måtene som er nevnt ovenfor, for å få informasjon om hvilke av dine personopplysninger vi behandler og motta en kopi av dem. I tillegg kan du la personopplysningene dine korrigeres eller slettes (så fremt det ikke er en lovbestemt forpliktelse til å lagre opplysningene).

Innsyn, korrigering og sletting

Du har rett til innsyn, korrigering og sletting av personopplysningene dine. Du kan rette en spesifisert anmodning med ditt navn og adresse til Heras via kontaktopplysningene som er nevnt ovenfor. Heras kan be deg om legitimasjon for å forhindre misbruk av denne retten. Heras vil i utgangspunktet reagere på en anmodning om innsyn eller korrigering innen fire uker. Dersom det gjelder en anmodning om sletting vil Heras slette de gjeldende personopplysningene snarest mulig, med mindre det foreligger en lovbestemt forpliktelse til å lagre de gjeldende personopplysningene eller dersom det er (andre) tvingende grunner som gjør at sletting ikke er mulig.

Vi hjelper deg gjerne med alle dine anmodninger, men dersom vi likevel ikke klarer å finne en løsning sammen, har du rett til å sende en klage til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du her.