Categories
Tjenester
Menu
Avslutt
Avslutt

Heras Heveport Avant residens

  • Produktinformasjon

    Heras Heveport Avant residens – En Innovativ og plassbesparende heveport

    Heras Heveport Avant residens er en innovativ heveport som er plassbesparende og mer pålitelig enn skyveporter, grunnet hydraulisk drift og færre slitedeler som utsettes for belastninger. På en skyveport har man trinser, hjul, tann-stang osv som er sårbar for hindringer i vegbanen, (snø, stein, is) eller sabotasje. En skyveport krever også mer vedlikehold og er meget kostbar å reparere. Ved skade på avantporten bytter man bare ut skadet spile.

    Portbladet er montert på en solid bjelke som heves og senkes via pålitelig hydraulikkpumpe som er beskyttet inne i hovedskapet. Portbladet blir tilnærmet usynlig i åpen posisjon da det elegant foldes sammen for å spare plass. Selve hjernen i porten er brukervennlig elektronikk som tilknyttes strømtilførsel. Den kan leveres med fotoceller, blinklys, nødknapp,kortleser og GSM styring for å nevne noe. Porten er spesielt godt egnet for norske forhold med vind, snø og is.