Categories
Tjenester
Menu
Avslutt
Avslutt

Veisperre / Pullert

  • Produktinformasjon

    Veisperre / Pullert

    har pullert og veisperre for anti-terror sikring, industrisikring og trafikksikring i alle klasser opp til K12. Alle produktene i denne kategorien er testet og tilfredsstiller DOS og PAS68 krav. Våre produkter egner seg for høy-sikkerhetsområder som militære anlegg, ambassader, regjeringsbygg, toll, politi, flyplasser, havner, bank / pengesentere, industriområder og veisikring. Pullerter og veisperrer hindrer uønsket trafikk mens gående kan passere uhindret. Fungerer viagras frittstående eller som tilleggsutstyr og ekstra forsterkning til porter og bommer. Både pullerter og veisperrer er kollisjonstestet i henhold til de høyeste sikkerhetsstandardene. Veisperrene er for øvrig fullt operative selv etter en kraftig kollisjon. For optimal sikkerhet kan integrering med et overvåkningssystem iverksettes.