Våre produkter kombinert med ekspertisen vår gir deg den beste sikkerhetsløsningen

Eksperter på områdebeskyttelse

Fysisk områdesikring defineres som systemer utformet for å beskytte mennesker og infrastruktur innenfor et definert område ved å forhindre at uvedkommende for fysisk tilgang.
Sikringen av den perifere grensen er hva vi har designet Heras Security Model for. Modellens fem målsettinger: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommendes adgang.

Trenger du råd og hjelp med å bygge områdebeskyttelsen din?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våre eksperter.