Heveporter

En innovativ og plassbesparende heveport

Heras Heveport  er en innovativ heveport som er plassbesparende og mer pålitelig enn skyveporter, grunnet hydraulisk drift og færre slitedeler som utsettes for belastninger. På en skyveport har man trinser, hjul, tann-stang osv som er sårbar for hindringer i vegbanen, (snø, stein, is) eller sabotasje. En skyveport krever også mer vedlikehold og er meget kostbar å reparere. Ved skade på avantporten bytter man bare ut skadet spile.

Portbladet er montert på en solid bjelke som heves og senkes via pålitelig hydraulikkpumpe som er beskyttet inne i hovedskapet. Portbladet blir tilnærmet usynlig i åpen posisjon da det elegant foldes sammen for å spare plass. Selve hjernen i porten er brukervennlig elektronikk som tilknyttes strømtilførsel. Den kan leveres med fotoceller, blinklys, nødknapp,kortleser og GSM styring for å nevne noe. Porten er spesielt godt egnet for norske forhold med vind, snø og is.

  • Heras Heveport Avant residens
  • Heras Heveport Avant industri

Experts in perimeter protection

Fysisk områdebeskyttelse defineres som system og teknikk utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område ved å forhindre at uvedkommende får fysisk tilgang.

Det primære forsvaret er den perifere grensen som vi designet Heras Security Model for. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Vil du vite hva kostnaden er for en løsning for å beskytte området ditt?
Be om tilbud