Veisperre / Pullert

anti-terror sikring, industrisikring og trafikksikring

Veisperre / Pullert har pullert og veisperre for anti-terror sikring, industrisikring og trafikksikring i alle klasser opp til K12. Alle produktene i denne kategorien er testet og tilfredsstiller DOS og PAS68 krav. Våre produkter egner seg for høy-sikkerhetsområder som militære anlegg, ambassader, regjeringsbygg, toll, politi, flyplasser, havner, bank / pengesentere, industriområder og veisikring. Pullerter og veisperrer hindrer uønsket trafikk mens gående kan passere uhindret. Fungerer viagras frittstående eller som tilleggsutstyr og ekstra forsterkning til porter og bommer. Både pullerter og veisperrer er kollisjonstestet i henhold til de høyeste sikkerhetsstandardene. Veisperrene er for øvrig fullt operative selv etter en kraftig kollisjon. For optimal sikkerhet kan integrering med et overvåkningssystem iverksettes.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdebeskyttelse defineres som system og teknikk utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område ved å forhindre at uvedkommende får fysisk tilgang.

Det primære forsvaret er den perifere grensen som vi designet Heras Security Model for. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdesbeskyttelse”.

Vil du vite hva kostnaden er for en løsning for å beskytte området ditt?
Be om tilbud