Flettverksgjerde

For avgrensning

Et tidløst og allsidig gjerdesystem for private husstander, industriområder og andre områder med behov for sikring.

Standard maskestørrelse 50×50 mm, leveres også i 20×20, 30×30, 40×40, 60×60 på forespørsel, avhengig av sikkerhetsgrad.

Flettverksgjerde leveres som standard i varmforzinket (FZ) men vi har også plastbelagt sort og grønn.

Mellomstolper og strekkstolper = T- profil (T-40/50/60). Leveres også i lakkert sort og grønt

Hjørnestolper, støttestag og overligger = L- profil (L-40/50/60).

Heras gjerde kan leveres med eller uten overligger, med eller uten piggtråd på topp av gjerdet, piggtråd topp leveres standard for 3-rader rett topp, eller 3-rader bøyd topp 45 grader.

Leter du etter stakittgjerder, se her: Pallisadegjerde

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrenging og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov i hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med å bygge områdebeskyttelsen din?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våre eksperter.