Palissader: Theia

Sterkt, klassisk og kan spesialtilpasses

Palisad Theia, et gjerde som muliggjør fri sikt fra innsiden og samtidig begrenser innsyn fra forbipasserende utenfor for å gi mer integritet. Theia lever opp til kravene for et gjerde som tilbyr både integritet og åpenhet.

Effektiv integritet og åpenhet

Et palisadegjerde er en populær løsning for å sikre og avgrense området for kommersielle, offisielle og private bygg, boliger og steder. Når et vanlig palisadegjerde gir fri utsikt utenfra, noe som ikke alltid er ønskelig for enkelte private steder, gir Theia i stedet den perfekte løsningen: Fri utsikt fra innsiden, men smart begrenset sikt fra utsiden.

Rektangulære profiler begrenser innsynet

Profilene eller lamellene på Theia-gjerdet forhindrer uønsket innsyn gjennom åpningene/mellomrommene. Disse rektangulære lamellene er festet på tvers mot de horisontale profilene. Resultatet? Bare noen som er nesten rett foran gjerdet kan se gjennom åpningene. Personer som beveger seg forbi gjerdet (går, sykler eller i et kjøretøy) har skjult utsikt.

Når forbipasserende først ser gjerdet, ser det ut som en lukket vegg. Dette gjør Theia til den perfekte løsningen for å beskytte plasser i tilknytning til en offentlig gangvei, vei eller sykkelsti.

Enkel og rask installasjon

Kunder som allerede har et standard Heras-gjerde, men trenger mer personvern, kan enkelt bytte til Theia fordi det bruker standardkomponenter.

Kunder som allerede har et standard gjerde fra Heras, men som trenger mer privatliv, kan ofte enkelt bytte til Theia fordi gjerdet også bruker standardkomponenter, slik som stolper.

Ingen ubehag fra blendende lykter

Theia palisadegjerde hindrer ikke bare nysgjerrige forbipasserende fra å se inn. Designet minimerer også lykteblending fra forbipasserende kjøretøy. Lamellene holder irriterende blending fra frontlykter effektivt ute. Sjåfører har også nytte av designet – de ser ikke separate gjerdeprofiler, men en optisk tett vegg. Dette reduserer risikoen for distrahering, noe som gavner trafikksikkerheten.

Theia har som standard:

  • Rektangulære (50 x 10 mm) profiler.
  • Profiler sveiset vinkelrett mot de horisontalle profilene.
  • Ingen smussansamling takket være det svært slette belegget og konvekse horisontale profiler.
  • Meget god korrosjonsbestandighet takket være forhåndsgalvanisert stål. Med overflatebehandlingen, epoxyprimer og lakkeringen, oppfyller gjerdet korrosjonsklasse 5 (med triplex pulverlakkering) for å møte aktuelle markedskrav.
  • Den maksimale åpningen på 110 mm mellom profilene garanterar optimal sikkerhet.
  • Maksimal åpning innebærer at Theia oppfyller alle lovmessige krav og sikkerhetsstandarder.
  • Vanskelig for inntrengere å klatre over. Ingen horisontal skinne på utsiden.
  • Enkel installasjon med standardkomponenter.

Vil du vite hva kostnaden er for en løsning for å beskytte området ditt?
Be om et tilbud.