Skyveporter: Argos

Mobil skyveport

Fribærende mobil skyveport

Den fribærende skyveporten Argos kombinerer optimal fleksibilitet, sikkerhet og er det perfekte valget ved overgangen fra manuell slagport til skyveport, eller takket være utformingen på prefabrilerte fundament, det optimale valget til byggerbeidsplassens inmkjøring. Aluminium av høy kvalitet danner grunnlaget for denne jevntgående skyveporten. Argos er en brukervennlig, sterk og smidig port.

Kommer ferdig plug & play på fundament

Porten leveres ferdigmontert på prefabrikerte fundamenter av betong, for åpningsmål 6 eller 7 meter og i høyde 2 meter med haitann som klatresikring øverst, med eller uten elektrisk drift. Det vil si manuell eller automatisk.

Manuell utførelse

Skyvedørene kan også leveres i manuell versjon, utstyrt med låser for oppstilling for kjøretøy eller gangfelt.

Automatisk utførelse

I automatisk versjon kommer Argos med ferdigmontert automatisk port for elektrisk drift og åpning via håndsender.

Ekstrautstyr

Elektrisk port kan suppleres med alternativer som fotocelle, lommelykt, frontlykter og ekstra håndsender/fjernkontroll.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.