Mobile stengsler og tilbehør

Komplett system for midlertidige inngjerdinger

Tilpasningsbar mobil inngjerding

Et mobilt gjerde kan monteres på flere forskjellige måter og leveres i mange forskjellige design, avhengig av forhold og ønsker. Systemet er en økonomisk fordelaktig løsning for midlertidig gjerdebehov, f.eks. som beskyttelse rundt arbeidsplasser, sportsarrangementer eller konserter. Uansett hvilken modell som velges, kan systemet bygges på med ønsket tilbehør.

Gjerderammer monteres vanligvis på resirkulerte steiner og kobles enkelt til med sveisede kroker og løkker, såkalt «Hook & Eye»-feste, eller ved hjelp av koblingsløkker i ønsket design. Byggegjerdet kan deretter utstyres med en rekke tilbehør for å tilpasse seg det aktuelle området, for eksempel med støyvern, personvern, piggtråd og forskjellige typer porter.

Komplett system – tilpasset etter deres behov

Mobilt gjerdesystem for det midlertidig behovet for inngjerdinger. Heras byggegjerde er av høyeste kvalitet og består av en sveiset rørramme med nettfylling. Gjerdeseksjoner er tilgjengelig i forskjellige design, fra en enklere lettvektsmodell med fokus på pris, til et mer finmasket nett som gjør det vanskelig å klatre i gjerdet. Tenk på å kontrollere vekt ved sammenligning av byggegjerde.

Riktig tilbehør for best mulige funksjon av arbeidsplassens byggegjerde

Heras mobile gjerde er et komplett system, tilpasset dagens forhold og mange mulige behov som finnes på forskjellige byggeplasser. På mange måter kan tilbehøret vårt spare tid under håndtering, installasjon og demontering. Men også forlenge levetiden til gjerdeseksjoner, øke beskyttelsesnivået eller øke funksjonen til områdevernet.

Ved ujevnt terreng eller for utsatte områder kan for eksempel stag monteres og forankres med marksplinter eller markplater avhengig av overflaten. Man får tilbehør for økt stabilitet, for å hindre insyn eller støy som oppstår inne på det inngjerdede området. Samt for å lette håndteringen og øke levetiden på byggegjerdeseksjoner. Vi har også et bredt utvalg av tilbehør – portdetaljer, transport- og lagringsløsninger med mer.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.