Slagport: B201 sikkerhetsklassifisert port

- kompletterer det SR-klassifiserte gjerdessystemet.

Den sikkerhetsklassifiserte slagporten B201 kompletterer det A1 SR-klassifiserte gjerdessystemet og tilbyr samme beskyttelse som gjerdet. Porten er testet og akkreditert for A1-sikkerhetsklassifisering og tåler et angrep i 1 minutt med verktøy som brekkjern, skrutrekker, tang osv.

Portene finnes i høyder opptil 4,2 m og bredder fra 1,2 m til 10 m. De finnes i enkel- eller dobbeltbladet utførelse og med to forskjellige stålnettfyllinger; Pallas eller Zenith.

Slagporten er utstyrt med justerbare sikkerhetshengsler som forhindrer at porten kan løftes av. Alle porter er utstyrt med en sikkerhetsvaier for å oppfylle de nyeste sikkerhetskravene. Ytterligere sikkerhet kan legges til med overklatringsbeskyttelse som for eksempel haifinne, piggtråd eller concertina.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrenging og å forhindre uvedkommende adgang.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.