Svingport: Euro

attraktivt utseende

Heras Svingport Euro har et attraktivt utseende og er perfekt for de som setter sikkerheten høyt.

Funksjonssikker og solid slagport med profilfylling av runde rør Ø 22 – 30mm (avhengig av portens størrelse), stålport i varmforzinket utførelse som standard, er også tilgjengelig lakkert i alle farger i følge RAL mot pris tillegg. Plater kan ettermonteres slik at portene kan brukes som nødutganger, der man bruker sylinder med vrider på innsiden og nøkkel på utsiden.

Portramme firkant 40×40 / 40×60 / 60x60mm (avhengig av portens størrelse).

Portstolper firkant 100x100mm / 140x140mm (avhengig av portens størrelse).

Portåpning fra 1000 mm. opp til 10 000 mm, leveres i 3 design systemer: Heracles, Atlas og Athos

Porthøyde fra 1000 mm. opp til 2500 mm.

Porten er festet med bakkestopperbolt på midten, låsbar integrert i port ramme slik at den ikke kan løftes ut av stilling i lukket eller åpen posisjon.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrenging og å forhindre uvedkommende adgang.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.