Skada eller fel på din grind eller stängsel?

Har et kjøretøy kjørt på porten din? Har du skader på stengselet dit på grunn av en storm eller sterk vind? Har du kanskje en feil som forhindrer at porten din kan åpnes eller lukkes? Kontakt Heras, vi har eksperter slik at du umiddelbart kan rapportere skade eller feil.

Håndter skader eller funksjonsfeil enkelt ved hjelp av disse enkle trinnene:

 • Kontakt Heras serviceavdeling
 • Vår tekniker kommer på besøk på stedet for å registrere skader eller feil
 • Skader eller funksjonsfeil repareres (umiddelbart eller midlertidig)
 • Vi gir råd om reparasjon ved kompliserte skader
 • Husk å kontakte forsikringsselskapet ditt ved skade
 • Du vil få en rapport om sluttføring av jobben

Vilka är de vanligaste typerna av skador?

 • Kollisionsskada
 • Skador på grund av väder och vind
 • Inbrottsskada
 • Skada från vandalism
 • Fel

När ett fordon har kört på en grind, bom eller stängsel vill du lösa problemet så snart som möjligt. Skadorna kan orsaka svårigheter att öppna och stänga grinden, vilket kan påverka säkerheten på ditt fastighetsområde eller begränsar tillträdet. Även om du inte omedelbart märker det, är det möjligt att kollisionen orsakade osynliga skador. Du bör alltid kontakta Heras Service vid kollisionsskador.

Inbrottsskada

När skador orsakas av inbrott eller inbrottsförsök är det viktigt att inte enbart fokusera på reparationen. Naturligtvis ser vi till att säkerheten på ditt fastighetsområde eller industrianläggning lagas och återställs så snart som möjligt. Efteråt är det viktigt att analysera om den nuvarande säkerheten på ditt fastighetsområde eller industrianläggning fortfarande fungerar så som det är avsett och i linje med din affärsverksamhet. Ett inbrottsförsök indikerar att tjuvarna har identifierat en svaghet. Har något förändrats? Är anläggningen fortfarande tillräckligt säker? Våra experter kan hjälpa till och ge rådgivning om detta baserat på Heras Säkerhetsmodell.

Läs mer om Heras Säkerhersmodell här.

Stormskador

När vi installerar våra grindar och stängsel, förutser vi potentiell vindbelastning på en given plats. Starka vindar eller normala stormar bör därför inte ha direkt effekt på din grind eller ditt stängsel. Fallna träd eller lösa material på ditt fastighetsområde eller i närheten kan orsaka skador under stormar eller kraftig vind. Har du stormskador? Kontakta oss så att säkerheten på din anläggning kan återställas så snart som möjligt.

Skador på grund av vandalism

Dessutom kan det vara så att synliga och ibland estetiska skador har uppstått på grindar orsakade av vandalism. Naturligtvis vill man åtgärda detta så snabbt som möjligt, särskilt på viktiga platser, till exempel på ett huvudkontor eller annat område med många besökare. Även då är våra experter redo att renovera eller byta ut stängsel där det behövs.

Funktionsfel medför obehag och besvär

Naturligtvis kan du också behöva service för att lösa ett fel. I händelse av en funktionsfel kommer vi att arbeta med dig på distans för att göra en första utredning. Detta kan göras via telefon, via Heras Connect, eller så vi kontrollerar om en mekaniker finns i närheten. Sedan kommer vår servicetekniker att besöka anläggningen för att fixa felet inom den avtalade tiden (se ditt serviceavtal för responstid). Kom ihåg att de flesta fel kan undvikas genom att regelbundet serviceunderhåll utförs. Årligt förebyggande serviceunderhåll för säkerheten på din industrianläggning ingår i vårt tjänsteerbjudande.

Snabb lösning

När du har skador på en grind eller stängsel vill du självklart ha en snabb lösning. Detta är viktigt för kontinuiteten i ditt företag så att ditt företag och din verksamhet inte stannar. Men också så att anläggningen är säkrad och går att låsa efter stängningstid.

Heras löser problemet åt dig. Vanligtvis kan vi lösa problemet omedelbart, ibland behövs en tillfällig lösning tills rätt delar finns tillgängliga.

Med nivån på ditt serviceavtal reglerar du vilken tid för avhjälpning, tillfälligt eller permanent, din verksamhet kräver. Våra serviceavtalskunder är alltid prioriterade i vårt arbete för reparerationer av skador på områdesskyddet. Vi täcker större delen av Sverige.

Vill du veta mer om Heras servicelösningar?
Kontakta oss eller ladda ner broschyren