Tilbehør: Stålrørfundament

Et alternativ til nedstøping

Ved gjerdemontering, som et alternativ til konvensjonell støping, kan fundamenter i stålrør brukes til å forankre gjerdestolpene. Uten betonghåndtering kan monteringen fortsette uten avbrudd, og med redusert følsomhet for frostskader kan fundamenter i stålrør være et passende alternativ for praktisk talt alle grunnforhold.

Stålrørfundamentene drives ned til ¾ og rettes før stolper kan monteres. Se Heras monteringsanvisninger for ytterligere informasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Stålrørfundamentene leveres i forsinket utførelse, i nødvendige lengder og tilpassede dimensjoner for våre standardutførelser av gjerdestolper.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med å bygge områdebeskyttelsen din?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våre eksperter.