Tilbehør: Vifte

Perfekt ved nivåforskjeller

Piggtrådbelagt vifte

Heras piggtrådkledte vifte er en sikkerhetsforhøyende komponent som monteres ved områder i tilknytning til gjerder eller stengsel for å virke avskrekkende og forhindre inntrenging. Den varmforsinkede stålrammen er utviklet for å monteres vertikalt mot for eksempel en avsluttende gjerdestolpe inntil en avsats eller brattere avslutning. Rammen til viften består av utstikkende armer, som er kledt med piggtråd. Den avskrekkende funksjonen ved montering av vifter, kombinert med det store utvalget av alternativer som er tilgjengelige for mulige steder, betyr at Heras vifter kan øke sikkerheten rundt utsatte områder med enkle midler. Områder uten vifter eller alternative løsninger kan bety en svakhet i områdesbeskyttelsen.

Vifter i tilpassede farger

For den beste tilpasningen til tilstøtende stengsler eller gjerder, kan Heras vifter selvsagt pulverlakkeres i en av våre standardfarger. Mørkegrønt, olivengrønt eller svart. Ved valg av en vifte i lakkert utførelse utstyres den også med piggtråd i samme farge.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med å bygge områdebeskyttelsen din?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våre eksperter.