Tilbehør: Villa- & barnehagelås

Barnehagelås for trygg lukking av porter

Låser til villa- og barnehageporter kan leveres i flere forskjellige utførelser avhengig av forhold og ønsker, tilpasset enkelt- eller dobbeltporter.

Barnehagelåsen er fjærbelastet og utformet for å gjøre det vanskelig for barn å åpne porten. “Lyftet” er en ettmomentslås som åpnes vertikalt, mens “Kulan”, med tomomentsåpning, er fjærbelastet horisontalt.

Heras porter for villa og barnehage leveres i enkelt- eller dobbelt utførelse. Som standard med et galvanisert villatrykk, men kan også kompletteres med en av de forskjellige portlåsene Kulan eller Lyftet, med enten 2-moments eller 1-momentsåpning.

Portlåsen ”Kulan” som åpnes i en 2-momentsbevegelse er tilgjenglig for både enkeltport, der låsen felles over portstolpen, eller for dobbeltport, over portbladet. For best funksjon er målene til portlåsene tilpasset forskjellige porttyper, avhengig av portbladbredden og dimensjonen til anleggsstolpen.

Den rustfrie låsen ”Lyftet” åpnes med en vertikal bevegelse og kan, på grunn av plasseringen mellom portblad eller portblad og anleggsstolpe, monteres på alle Heras villa- og barnehageporter.

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.