Tilbehør: Heras portmotor HMD

Robust & driftssikker portautomatikk

Heras har utviklet en portmotor/drivenhet spesielt for stille og effektiv åpning og lukking av skyveporter.

  • Drivenheten HMD Advanced, som også produseres av Heras, har en åpningshastighet på 0,50 m/s for å åpne/lukke.
  • Drivenheten egner seg og anbefales hvis porten åpnes mer enn 20 ganger per dag og der ekstra sikkerhetsnivåer krever en raskere portdrift og kortere ventetid.

Styreenheten har et tydelig brukerdisplay for statusindikatorer og vedlikeholdsmeldinger samt en dreiekobling for enkel programmering. Portmotor/drivenhet HMD har en systemlogg og myk stopp/start.

Den kan også utstyres med en radiomottaker og fjernkontroll, nødstopp og blinkende lampe/lampekontroll. Dessuten kan HMD Advanced utstyres med trafikk-/omgivelseslys, årsur og automatisk frakobling.

  • Pålitelig og sikker drift (kan kobles fra manuelt/automatisk)
  • Lavt lydnivå under drift
  • Energieffektiv
  • Robust og låsbar aluminiumskapsling
  • Flerspråklige manualer og instruksjoner

De europeiske CE -standardene for automatiserte portinstallasjoner blir revidert og skjerpet

Sikkerhetskravene for CE -sertifisering forventes å bli strengere fra slutten av 2021. Hovedformålet med disse strengere kravene er å øke sikkerhetsnivåene og bidra til å redusere antall ulykker ytterligere i fremtiden.

Heras-produkter er tilpasset de nye reglene for CE-merking. Hva er CE-merking? Og hva innebærer de strengere kravene?

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrengning og å forhindre uvedkommende adgang.

I mer enn 70 år har Heras fremgangsrikt oppfylt og overgått kunders sikkerhets- og trygghetsbehov over hele Europa. Det er med denne erfaringen, kombinert med personalets stadige kompetanseutvikling som gjør det mulig for oss å si at vi er ”Eksperter på områdebeskyttelse”.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.