Et sikkert datasenter begynner med en god områdebeskyttelse

Et sikkert datasenter begynner med en god områdebeskyttelse

Har du tenkt over disse 7 sikkerhetsfaktorene?

Datasentre er hjertet i den digitale infrastrukturen som vår nåværende livsstil er helt avhengig av. Derfor er det viktig at datasentraler har riktig sikkerhetsnivå. Dette begynner med sikkerheten på anlegget. I denne bloggen forklarer Robbert van Ham, produktsjef hos Heras, hvilke faktorer som er avgjørende og hvordan man bedømmer forskjellige sikkerhetsrisikoer der hvor datasenteret ditt er plassert.

Datasentre spiller en viktig rolle i vår verden, og derfor er det viktig at de har best mulig sikkerhet døgnet rundt. For å komme frem til den mest effektive beskyttelsen må vi først identifisere sikkerhetsbehovet. Vi gjør dette ved å svare på endel spørsmål og hente frem mulige scenarioer.

 1. Er eksisterende sikkerhet tilstrekkelig?
  Først og fremst ser vi på eksisterende sikkerhet. Vi undersøker om eksisterende løsninger gir datasenteret ditt tilstrekkelig beskyttelse. Og om sikkerheten er riktig for helheten. Det vil si at vi spesifikt spør om det er noen svakheter og om stedet er delt inn i lukkede sikkerhetssoner?
 1. Kartlegging
  Det er også viktig å kjenne til hyppigheten av bevegelser som foregår på anlegget ditt hver dag. Hvor mange besøkende har du? Hvor mange ansatte er det på plass daglig? Hvor mange leverandører får du besøk av daglig? Når vi har kartlagt disse bevegelsesstrømmene, kan vi vurdere kravene som sikkerhetsløsningene må oppfylle.
 1. Kontrollert adgang
  |Adgang er en viktig del av sikkerheten. Hvem har tillatelse til å komme inn på anlegget? Hvordan vet du hvem som er på anlegget til enhver tid? Må personer registrere seg på forhånd for å få adgang? Er det for eksempel behov for en lås der personer skannes? Hvilke adgangsløsninger er egnet for dette?
 1. Et passende utseende
  Deretter vurderer vi hvilket utseende sikkerheten skal ha. Bør beskyttelsen synlig avskrekke inntrengere? Kanskje du mottar besøkende regelmessig på datasenteret ditt, og vil ha et rent og åpent utseende? Eller kan det være at datasenteret ditt er veldig iøynefallende, og du ikke vil forstyrre utseendet med veldig tunge sikkerhetsløsninger? Forskjellige løsninger passer til forskjellige utgangspunkt. Hvis du vil avskrekke mye visuelt, kan vi for eksempel tenke oss høye stålnettinggjerder med piggtråd. Hvis du leter etter en sikker løsning med et vennligere utseende, vil vi for eksempel bruke diskrete kameraer og et gjerde med skjult vibrasjonsdeteksjon.
 1. Med øye for miljøet
  Vi tar også hensyn til plasseringen av datasenteret ditt. Hvilken innvirkning har miljøfaktorer på sikkerheten til anlegget ditt? Finnes det for eksempel vann som utgjør en naturlig barriere mot inntrengere? Finnes det et boligområde i nærheten som begrenser den maksimale høyden på gjerdet ditt? Eller grenser datasenteret ditt til veier som gjør det mulig for potensielle inntrengere å nærme seg anlegget ditt?
 1. Optimal integrasjon med ytterligere sikkerhet
  Vi etterstreber alltid optimal sammenkobling med resten av sikkerhetstiltakene dine. Vi tar hensyn til alarmoppfølgingen fra for eksempel et eksternt vaktselskap. Vi sørger for at sikkerhetstiltakene forsinker inntrengerne tilstrekkelig slik at sikkerhetsvaktene rekker å nå frem. Hvis det er sikkerhetsvakter på anlegget, kan vi sette opp et kontrollrom med skjermer som lar dem overvåke hele anlegget.
 2. Ta hensyn til alle scenarioer
  Vi fører også opp de scenariene som sikkerheten for anlegget ditt må håndtere. Har det vært sikkerhetsbrudd før? Hvilke scenarier kan man forvente? Hva betyr det for sikkerheten på anlegget ditt? For eksempel er enkelte datasenter utsatt for handlinger utført av aktivister. Andre må kunne motstå ekstreme situasjoner, for eksempel kjøretøy som kjør inn i avgrensingen med høy hastighet. I så fall velger vi «krasjklassifiserte» løsninger eller veisperringer.

Kombiner alle faktorer for en egnet løsning
Sikkerheten til datasenteret ditt begynner på anlegget ditt. Det betyr at det er mye å ta hensyn til! I denne bloggen leser du bare om noen av de mange faktorene som har betydning. Samlet avgjør disse faktorene hvilke løsninger som passer til datasenteret ditt. Du får lese mer om disse løsningene i en senere blogg. I den gir min kollega Jan van Putten eksempel på tre sikkerhetsscenarioer som skiller seg fra hverandre i sikkerhetsnivå.

Kontakt oss
Vil du vite mer om sikkerhetsalternativene for anlegget ditt? Eller vil du ha utført en sikkerhetskontroll? Sammen ser vi etter den optimale kombinasjonen av applikasjoner, slik at vi designer en total sikkerhetsløsning som passer til området ditt.