Velkommen til Heras Norge AS

Heras-gruppen har siden 1952 utviklet seg fra sine nederlandske røtter innen gjerdevirksomhet til å bli en start til slutt-leverandør av områdebeskyttelsesløsninger, med forretningsvirksomhet i 12 land. For tiden sysselsetter gruppen mer enn 1100 høyt kvalifiserte eksperter. Sammen designer, produserer, installerer og vedlikeholder vi områdebeskyttelsesløsninger på tvers av bransje-, samfunns- og industrisektorer. Målet med beskyttelse er å sørge for at mennesker, områder og gjenstander er trygge og sikre. Dette er Heras’ kjerne.

Vi verdsetter kundene våre ved å jobbe på en etisk måte og ved å behandle dem med integritet. Vi beskytter våre ansatte ved å sørge for trygge arbeidsforhold, og miljøet gjennom fokuserte energi- og forurensningskontrollprogrammer. Målet vårt er å bli Europas ledende merkevare innen områdebeskyttelse, og dette vises gjennom vårt engasjement, vår ekspertise og pålitelighet. Hver eneste dag setter vi beskyttelse i fokus for virksomhetene våre for å beskytte områdene der våre verdifulle eiendeler befinner seg.


Heras GSM-styring DBG3/4

Nedlasting av Eldes Configuration Tool trykk her