Veibom, skyveport eller hurtiggående foldeport – hvilken type adgangssikkerhet passer dine behov best?

Det finnes mange måter å styre adgangen til anlegget ditt på. Du kan velge mellom bommer og rotasjonsporter, en solid skyveport eller slagport, eller en effektiv og hurtiggående foldeport. Mange bedrifter kjemper for å finne den beste løsningen for å beskytte anlegget sitt. I dette blogginnlegget forklarer vi fordelene og ulempene med de forskjellige alternativene, og gir tips om hvordan du velger riktig.

Når det gjelder anleggssikkerhet tenker mange bedrifter umiddelbart på gjerder, detekteringssystemer, kameraer, sikkerhetsprotokoller, sikkerhetspersonell og andre ressurser. Hvor trygt og sikkert området ditt er avhenger også av hvordan du håndterer adgangen til anlegget ditt. Noen av alternativene er slagporter for fotgjengere, hinder for kjøretøy og porter for å lukke og avgrense hele området. Jeg kommer til å forklare i enkle termer nedenfor hva hver og en av disse kategoriene består av.

Skyveporter som sørger for en inngang med god bredde – er ofte praktisk når store kjøretøy skal inn / ut samtidig. Disse portene lukker seg vanligvis med hastigheter på 25 centimeter per sekund (standardhastighet) og i enkelte tilfeller så raskt som 50 centimeter per sekund. Skyveporter har bedre forutsetninger for å lukke relativt store åpninger på et anleggsområde sammenlignet med hurtiggående foldeporter, men de krever mer plass enn andre porttyper. Store skyveporter i kombinasjon med en veibom, kan stå åpne om dagen.

Teksten fortsetter under bildene.

Hurtiggående foldeporter begrenser adgangen til området ditt hele tiden og krever lite plass. De åpnes og lukkes på få sekunder, og den smarte trekkspilllignende konstruksjonen foldes sammen når den åpnes og foldes ut når den stenges hver gang et kjøretøy passerer gjennom.

Dette gjør hurtiggående foldeporter og veibommer – særs godt egnet for områder med høy trafikk. En ekstra fordel er at høyhastighets foldeporter kombinerer rask tilgang med forbedret overvåking, samt muligheten til å lukke området helt for et anlegg.

Manuelt og elektrisk styrte slagporter gir en kraftig og langvarig adgangsløsning. Porten lukker et område helt for kjøretøy, syklister og fotgjengere etter hver bevegelse (hvis den er automatisert/elektrisk). Slagporter krever mer plass enn høyhastighets foldeporter, da de roterer opptil 180 grader når de åpnes og lukkes.

Veibommer skaper en tydelig grens mellom et offentlig område og bedriftsområdet ditt. Dette gjør dem effektive når de regulerer tilgangen for kjøretøy, men de er mindre egnet for å forhindre at fotgjengere og syklister kommer inn på anlegget ditt. Fordi veibommer ikke stenger hele inngangen, er det lett for folk å snike seg forbi, komme seg under eller over bommen. De fleste veibommer er ikke konstruert slik at de kan forhindre at kjøretøy kan tvinge seg gjennom.

Rotasjonsporter er konstruert for å kontrollert la et stort antall fotgjengere få adgang til anlegget ditt. Disse lar bare en person av gangen passere, og går bare i en retning. Avhengig av valgt modell, betjenes rotasjonsporten elektromagnetisk eller mekanisk.

Teksten fortsetter under bildene.

Hva er det beste alternativet for deg?

Som du ser er det ikke mangel på adgangsløsninger.
Men hvordan bestemmer du hvilke av disse alternativene som passer best for dine behov? Hva må du passe på?
Les listen vår med punkter nedenfor.

Faktor 1: Plass

Hvor bred må inngangen/innfarten din være? En bred, fri entré krever en skyveport, eller kanskje to innfartshinder. Hvis inngangen er smalere, kan du installere en høyhastighets foldeport, veibom eller skyveport. Den tilgjengelige plassen til porten din er en annen faktor. Siden skyveportene åpnes helt, trenger du nok plass til venstre eller høyre for porten (minst like bred som porten selv). Hvis denne plassen ikke er tilgjengelig, er ikke en skyveport et alternativ. Heldigvis krever veibommer, porter og høyhastighets foldeporter mindre plass.

Faktor 2: Nivå og type kjøretøyaktivitet

Når du administrerer adgangen til anlegget ditt, spiller nivået på kjøretøyaktiviteten en viktig rolle. Hvis du trenger å håndtere høy trafikktetthet og sjåfører trenger å identifisere seg når de kjører inn og ut av området, er bommer og høyhastighets foldeporter gode alternativer. Hvis anlegget ditt forventer lav trafikkintensitet, er en skyveport en elegant løsning. Du må også overveie hvilken type trafikkbevegelser som kommer til å finne sted. Er det bare kjøretøy som kommer inn på området, eller er det bare fotgjengere? Eller er begge deler velkomne og du må ha flere adgangspunkter?

Faktor 3: Sikkerhetsnivå

Veibommer er utmerket for å kontrollere adgangen for kjøretøy til anlegget ditt. Fotgjengere kan imidlertid lett komme seg forbi en veibom. En skyveport er mer effektiv for å holde alle uvedkommende personer på avstand. Skyveporter har ofte en høyde på 2,5 meter – noe som pleier å være tilstrekkelig høyt for å holde inntrengere utenfor. Hvis inngangen må holdes stengt hele tiden for å opprettholde sikkerhetsnivået for avgrensingen, kan en skyveport eller en hurtiggående foldeport være det beste alternativet du har. Disse portene blokkerer adgangen, men hvis en bil må passere kan porten åpnes og lukkes på noen sekunder. Husk på at hurtiggående foldeporter åpnes/lukkes raskere enn skyveporter.

Et annet alternativ er å kombinere en hurtiggående foldeport og en bom, for å for eksempel skape en låseprosess tilpasset til det høyeste sikkerhetsnivået. Ved å installere porten og veibommen i kort avstand fra hverandre kan du forhindre at flere uvedkommende kjøretøy samtidig bryter seg inn på anlegget. Det er alltid en god idè å spørre seg selv hva du trenger for å beskytte bedriften din. Enkelte bedrifter trenger en port som er lukket hele dagen, mens andre bare har behov for å lukke porten en gang på slutten av dagen.

Du vil kanskje helst beskytte anlegget ditt gjennom å lukke det fullstendig, men det er ikke alltid nødvendig. For å fastslå foretakets sikkerhetskrav er det best å arbeide med scenarioer. Ved å vurdere de mest trolige risikoene og truslene som bedriften din står overfor kan du identifisere de scenarioene du aktivt vil forhindre. En energileverandør som har behov for å forhindre uvedkommende i å få tilgang til høyspentanlegg har forskjellige krav sammenlignet med en bonde som først og fremst vil holde inntrengere borte fra åkeren sin. Gjennom nøye vurdering av alle faktorer – inklusive scenarioer, plass og bevegelser – kan du best definere den perfekte løsningen for bedriften din.

Heras ser frem til å hjelpe deg med å velge en veibom, skyveport eller hurtiggående foldeport som passer til dine behov. Vi samarbeider med deg for finne frem til scenarioer som er relevante for bedriften din og bistår deg med praktiske løsninger. Send oss gjerne en e-post til sales@heras.se eller ring oss på +46 (0771) 50 60 50.