Heras investerer i nytt produksjonsanlegg i Oirschot, Nederland

Som en del av sin vekststrategi lanserer Heras en omfattende oppgradering av sitt hoved produksjonsanlegg i Oirschot, Nederland. Anlegget betjener alle Heras sine europeiske markeder. Investeringen på 10 millioner euro vil gjøre det mulig for Heras å drive virksomheten sin på en mer bærekraftig måte og yte bedre service for kundene sine.

Bygging av nytt produksjonsanlegg
Planleggingen av det nye bygget på 5000 m² er i full gang. Det vil inkludere en helautomatisk laser- og sveiselinje som vil betydelig øke kapasiteten, produktiviteten og kvaliteten samtidig som ledetidene reduseres.

Viktig ny fase for Heras
«Etter en fullstendig oppgradering og automatisering av våre to fabrikker for vår mobile virksomhet, Heras Mobile, representerer det nye produksjonsanlegget i Oirschot en viktig ny fase i vår vekstreise,» sier Emmanuel Rigaux, administrerende direktør for Heras. «Dette er en investering som umiddelbart styrker Heras sin posisjon på den europeiske markedet, samtidig som det viser Heras’ langsiktige engasjement i det lille samfunnet Oirschot.»

Byggingen begynner
Heras vil starte byggingen av det nye produksjonsanlegget i oktober 2023, med planlagt endelig igangkjøring i tredje kvartal 2024.