Slagport: Euro 2

en nøkkelferdig løsning for tilgangskontroll

Denne slagporten med enkel eller dobbel fløy er en nøkkelferdig løsning for tilgangskontroll. Porten kan åpnes 180° for optimal plass for kjøretøyer og fotgjengere. Portrammen er laget av kvadratiske og rektangulære hule stålseksjoner med flere alternativer for innfyllinger, blant annet vertikale stenger (Heracles, Atlas og Athos) eller sveiset nett (Pallas). For å forhindre klatring, har fløyer som er bredere enn 3 meter dobbel toppskinne i stedet for diagonalstag. For å oppnå maksimal
støtte og stivhet, er portene hengslet til robuste firkantete portstolper.

Spesielle sikkerhetsfunksjoner:

  • en solid, sabotasjesikret lås som er praktisk talt umulig å bryte opp
  • en bolteskåte som er innebygget i en låseskinne, låses inn i en stopper (kan også låses når porten er åpen)

Standard utstyr er anti-klatre deler øverst (for porter høyere enn 1,5 meter). En spesiell nøkkellås som sørger for at brannvesenet alltid kan åpne porten i en nødssituasjon, kan leveres som tilbehør, samt en elektrisk åpner (lås) for fotgjengerporter med portlukker.

De europeiske CE -standardene for automatiserte portinstallasjoner blir revidert og skjerpet

Sikkerhetskravene for CE -sertifisering forventes å bli strengere fra slutten av 2021. Hovedformålet med disse strengere kravene er å øke sikkerhetsnivåene og bidra til å redusere antall ulykker ytterligere i fremtiden.

Heras-produkter er tilpasset de nye reglene for CE-merking. Hva er CE-merking? Og hva innebærer de strengere kravene?

Experts in perimeter protection

Fysisk områdesbeskyttelse defineres som systemer og teknologi utformet for å beskytte mennesker og adkomster innenfor et definert område gjennom å forhindre uvedkommende fysisk adkomst.

Det primære forsvaret er den perifere grensen for hvilket vi designet Heras Security Model. Denne modellen oppfyller fem mål: Å avgrense området for eiendommen, avskrekke, forsinke og oppdage uønsket inntrenging og å forhindre uvedkommende adgang.

Trenger du råd og hjelp med en løsning for områdebeskyttelsen din?
Be om rådgivning med en av våre eksperter.