Sosialt

Sosialt

Hos Heras er det avgjørende å være en god arbeidsgiver. Når det gjelder sikkerhet, trivsel og mangfold, setter vi oss mål og mål som gjenspeiler vår forpliktelse på disse områdene.

Sikkerhet

Våre mennesker er vår største ressurs, og å holde dem trygge er avgjørende. Derfor er målet vårt alltid å ha null dødsfall og tapte arbeidsulykker. Det samme gjelder for kundene vi jobber for, leverandørene vi samarbeider med, og samfunnene vi jobber i.

Trivsel

Vi forstår at arbeid er en viktig del av livet, og vi ønsker at våre ansatte skal trives med arbeidet sitt og være glade. Målet vårt er å øke vår ansattes Net Promotor Score (eNPS) med 30 poeng og se en 10% reduksjon i sykefravær og ansattes avgang innen 2025.

Mangfold

Vi verdsetter mangfold og behandler alle våre mennesker med like respekt. Vi er forpliktet til å bygge et mer mangfoldig team, og vi streber etter å ha en mangfoldig kandidatpool i rekrutteringsprosessene våre. Målet vårt er å ha 20% av alle ledige lederroller fylt av en kvinnelig kandidat innen 2025.